seizoen 2019


13 april 9.00 uur
Onderhoudsdag    

14 april 9.30 uur
Kaatskamp    

28 april 9.30 uur
Ledenwedstrijd Jeugd    

28 april 12.30 uur
Ledenwedstrijd Senioren

25 mei 10.00 uur
Ledenwedstrijd merkecommissie

26 juni 11.00 uur 
KNKB Meisjes afdeling

11 en 12 juni 19.00 uur
Luchtbalkaatsen jeugd

13 en 14 juni 19.00 uur
Luchtbalkaatsen Stratenteams senioren

23 juni 9.30 uur
Ledenwedstrijd Jeugd  

23 juni 12.30 uur
Sponsorledenwedstrijd senioren 

12 juli 13.00 uur
Merkepartij Jeugd

14 juli 10.00 uur  (tijd onder voorbehoud)
KNKB Heren 1e klas Afdeling

15 juli 8.00 uur
Merkepartij Senioren

28 juli 11.00 uur
KNKB Heren 30+ 

11 augustus 10.00 uur
KNKB Dames 1e klas vrije formatie

18 augustus 10.00 uur
6-dorpen Schingen

25 augustus 9.30 uur
Ledenwedstrijd jeugd

25 augustus  12.30 uur
Pearkekeatsen VF (M+V)

1 september 10.00 uur
Ouder-Kind Partij

13 september 18.00 uur
Bitterballenpartij Bildtse Stijl

Opgave voor ledenwedstrijden alleen mogelijk via vvvklaasmug@gmail.com
of het opgave formulier op de website 

Opgave uiterlijk voor woensdagavond 20.00 uur.

Federatiewedstrijden


24 april 15.00 uur (Tzum)
Federatie Basisscholen DEL
8 mei 15.00 uur (Zweins)

Federatie Cyclus (welpen/pupillen)
8 mei 17.00 uur (Ried)
Federatie Cyclus (schooljeugd+J/M)
15 mei 15.00 uur (Achlum)
Federatie Cyclus (welpen/pupillen)
15 mei 17.00 uur (Hitzum)
Federatie Cyclus (schooljeugd+J/M)

29 mei 15.00 uur (Tzum)
Federatie Cyclus (welpen/pupillen)

29 mei 17.00 uur (Schalsum)
Federatie Cyclus (schooljeugd+J/M)

12 juni 15.00 uur (Dongjum)
Federatie Master B.J. Fokkemapartij

19 juni 15.00 uur (Franeker)
Federatie Cyclus (welpen/pupillen)
19 juni 17.00 uur (Herbayum)
Federatie Cyclus (schooljeugd+J/M)

2 juli 15.00 uur (Achlum)
Federatie Afdeling (welpen/pupillen)
2 juli 17.00 uur (Achlum)
Federatie Afdeling (schooljeugd+J/M)

14 juli 11.00 uur (Herbayum)

Federatie achte Balpartij Senioren DEL

14 september 13.00 uur (Peins)

Federatie Franekeradeelpartij Jeugd

15 september 10.00 uur (Peins)
Federatie Franekeradeelpartij Senioren


Opgave DEL via www.federatiefranekeradeel.nl  © V.v.V. Klaas Mug (2018)