30+ Doorelkaarloten


Uitslag 30 plus door elkaar loten Ried 28 juli 2019

1e prijs: Keimpe Koldijk - Easterlittens, Jelle Jan Jongsma (K) - Damwald, Erik Bakker - Oosterbierum.
2e prijs: Gerrit Meijer - Hurdegarijp, Willem Buurtstra - Franeker, Erik van Bruxvoort - Ried.

30+3

1e prijs herkansing: Johan Talsma - Dokkum, Marcel Koopstra - Leeuwarden en Sjoerd Boonstra - Akkrum

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)