2013

Het kaatsseizoen is weer losgebarsten. Ook dit jaar zijn we weer met een kaatskamp gestart. 

De jeugdcommissie heeft weer een mooie start mogelijk gemaakt met het kaatskamp. Droog en mooi kaatsweer maakte het mogelijk dat alle geplande activiteiten konden doorgaan. Zaterdag om drie uur s'middags slaapspullen afgeven in de gymnastiekzaal en dan op naar het kaatsveld. Om iets over drie vlogen de eerste kaatsballen dan ook alweer rond en werden de eerste op warm rondjes gelopen. In drie blokken werdt de basis techniek bij de meesten weer wat aangescherpt. Daarna warm eten in de Rede en om zeven uur sávonds met een opgave van maar liefst 43 partuur voor het ouder kind nachtkaatsen werdt het nog een lange koude avond. 


Om iets voor elfen viel de laatste slag en konden Rein de Jong het niet winnen in de A finale van het tweetal Joanne Broeders en Roel Pieter de Jong. Heit kan zich ook beter concentreren op het kaatsen dan op het praten. De ander winnaars waren Wendie van der Veen met Richard van der Veen en Marten Dijkstra met mem Agnes Dijkstra. Dan met zijn allen naar de sporthal en slapen onder waar de grootste boeven onder de hoede werden gehouden door Martijn en Jan Bart. 
Zondagmorgen hadden Lineke, Alie, Froukje de thee alweer klaar en de tafel gedekt. De koffie voor de trainers had Alida alweer bruin zodat de training weer kon starten. Als gast was Oud hoofdklasser en PC winnaar Simon Minnesma van stichting Score gevraagd om iets extra aandacht te besteden aan de twee oudste groepen. 
De trainers zetten de puntjes op de i door wat gegevens te verzamelen van de opslag en uitslag en zodoende kreeg ieder na afloop een diploma mee met het niveau van de kaatster en of kaatser. 

Zondag middag kon Alida van de jeugdcommissie en trainer en voorzitter Fetze Kooistra het kaatskamp afsluiten.
Heeft u zelf nog leuke kiekjes of wilt u zelf een foto hebben hier kunt u het naartoe sturen: klaskekooistra@hotmail.comklaskekooistra@hotmail.com

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)