2014

V.v.V. Klaas Mug kan ondanks het wat plotselinge einde door het regenachtige weer op een goed kaatskamp terug zien. Na een ontbijt in dorpshuis "De Rede" werd gestart met een bosloop onder leiding van onze trainer Dion Groen. Wat opviel was dat de welpen fanatiek voorop liepen, dat betekend nieuwe haantjes de voorste en fanatieke mugjes voor de toekomst. In vier groepen werd fanatiek getraind onder leiding van de trainers Agnes Dijkstra, Dion Groen, Roelof Hiemstra en Fetze Jan Kooistra. Af en toe werd een trainingsblok onderbroken door de begeleidende dames van de jeugdcommissie voor een natje en een droogje. Om drie zou dan het gebeuren "Teatsen" meppen met een tennisracket tegen een straatkaatsbal daar verheugde de jeugd zich al op. Maar helaas de regen gooide roet in het eten en moest er toch besloten worden om het kaatskamp iets eerder op te breken. 

Terug in "de Rede" werd nog geëindigd met een grote stoelendans en daarna patat. Als laatste kreeg de jeugd een kaatspaspoort mee met een tweetal actiefoto's. Hiervoor nog dank aan Mirte Joanne en Hanne onze paparazzi die de hele dag in de weer zijn geweest met een grote camera en laptop om alle foto's in de paspoorten te schieten. 

Verder nog dank voor de Jeugdcommissie voor de organisatie van het kaatskamp. 

Van het kaatskamp zijn foto's gemaakt deze zijn in het album geplakt in verband met de grootte van het bestand zijn de foto's in lagere resolutie op de website gezet. Mocht iemand een foto willen hebben stuur even een mail naar klaskekooistra@hotmail.com met fotonummer dan zorgen we ervoor dat je de originele foto krijgt toegestuurd.

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)