2012

20e "Master Kingma Partij"

Het partuur van Ilse Noorman, Anke Winkel en Bianca van der Veen is de verdiende winnaar geworden van de 20e Master Kingma Partij een 1e klas vrije formatie partij voor dames in Ried.
De spannende finale werd beslist op 5-4 6-2 

Anke Winkel die zowel voorin als aan de opslag uitstekend kaatste werd met algemene stemmen verkozen to koningin. 

Uitslag 
1e prijs 
Ilse Noorman Mantgum 
Anke Winkel Hyum 
Bianca van der Veen Leeuwarden 

2e prijs 
Marie Jetske Lettinga Groningen 
Klasine Huistra Reduzum 
Geke de Boer Wergea 

De verliezersronde werd gewonnen door het partuur van 

Hilde Tjepkema Blije 
Romy van der Veen Sint jacobiparochi 
Maaike Bruinsma Joostema Minnertsga


15 juli 2012 Schooljongens partuur wint 1e prijs in St Jacobiparochi KNKB afdeling A poule 

Cathrinus van Wieren, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong winnen in finale van Anjum. In de poule fase werd al gewonnen van de parturen van Sexbierum Pietersbierum, Arum en Makkum

50+ V.v.V. Klaas Mug wint 1e prijs NK te st Nicolaasga zaterdag 7 juli 2012 

De kaatsers Wietse Punter, Evert Siderius en Fetze Jan Kooistra winnen met 5 eersten gelijk en 6-2 van Minnertsga na een spannende finale was het laatste eerst voor Ried. Een bovenslag van Wietse en Evert gevolgd door een buitenslag van Geert Faber zorgde voor een schone zes. Geert Faber wist nog wel twee punten aan de telegraaf te krijgen door een zitbal, maar de kaats die daar op volgde werd door Fetze gekeerd voor de kaats. In de halve finale tegen st'Jacobiparochi moest Ried ook al aan de bak. Deze partij eindigde op vijf eersten zes gelijk en werd op deze stand beslist met een bovenslag van Fetze. 
De andere omlopen werd er respectievelijk gewonnen van Goenga 5-2 6-2, Goutum 5-0 6-2 en Tytsjerk 5-1 6-4.Afdeling 1e klasse 8 juli 2012 Ried 

Afdeling OKK Bitgum winnaar afdelings partij V.v.V. Klaas Mug te Ried 
Jorren Westra, Cor Zittema en Tjisse Steenstra winnen op 5-2 zes gelijk door een bovenslag van Cor Zittema van afdeling Concordia uit Holwerd met de kaatsers. Douwe Wierstra, Rudolf Soepboer en Hedzer Wierssma. 
De halve finale werd verloren met 5-4 en 6-2 door de afdeling Tzummarum met de kaatsers, Arnold Zijlstra, Ramon Hoogerhuis en Stefan de Bruin van Holwerd. Bitgum bereikten door overwinningen op Easterein 5-1 6-4 Eaterlittens 5-0 6-0, Arum 5-2 6-6. 
Holwerd had wat meer tegenstand en wist te finale te halen door overwinning op Wommels 5-5 6-2, staand nummer, berlikum 5-5 6-0, Tzummarum 5-4 6-2. 

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)