30+ door elkaar loten

14 juni 2015
Klaas Pekel Partij 30 plus door elkaar loten te Ried

1e prijs
Jelle Jan Jongsma (Damwald) (k)
Jan Fokke Mulder (Dronryp)
Keimpe Koldyk (Heerenveen)

2e prijs
Marten Hiemstra (Menaam)
John Mons (Sexbierum)
Jan Rense Visser (Walterswald)


1e prijs verliezers ronde
Willem Buurstra (Franeker)
Theun van der Molen (Franeker)
Sytze Hibma (Schettens)

Winnaars 1e prijs wisten pas op vijf eersten gelijk zes gelijk te winnen van de winnaars verliezersronde. Dat tekent dat de parturen aan elkaar gewaagd waren. De finale werd beslist op 5-4 en 6-2 met een bovenslag door de koning van deze partij Jelle Jan Jongsma.

Kijk in ons fotoalbum voor actiefoto's gemaakt door Remco Bronger! 


 © V.v.V. Klaas Mug (2018)