Persoonlijke successen

Persoonlijk Klassementen

 

Heren 50+
Evert Siderius
Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
27-4-2015           Harlingen             Heren 50+ Door elkaar loten                3
24-5-2015           Reahûs-Turns       Heren 50+ Door elkaar loten B             3
1-8-2015              Burgwerd             Heren 50+ Door elkaar loten A klasse  3
22-8-2015           Goenga                 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse  2

                                                                                                                    11

Heren 2e klasse
Hein Rodenhuis

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
6-6-2015             St.Annaparochie             Heren 2e klasse Door elkaar loten            2
8-8-2015             Jorwert             Heren 2e klasse Door elkaar loten             3

                                    5           

Jongens

Roel Pieter de Jong

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
17-5-2015             Stiens             Jongens Door elkaar loten A klasse poule             2
20-6-2015             Hyum-Feinsum             Jongens Door elkaar loten A klasse poule             3
1-7-2015             Oosterbierum             Takomst partij Jongens Uitnodiging DEL.             3
8-7-2015             Arum             Jongens Vrije formatie             2
25-7-2015             Schettens-Longerhouw             Jongens Vrije formatie vf            1
26-7-2015             Harlingen             Jongens Afdeling Uitn             1
5-8-2015             Wommels             Freule Jongens Afdeling             2
15-8-2015             Jelsum/Koarnjum/Britsum             wedstrijd is in Koarnjum Jongens Uitnodiging             3
16-8-2015             Ysbrechtum             Jongens Vrije formatie            3
23-8-2015             Grou             Jongens Door elkaar loten A klasse poule             3

                                    23


Robert Broeders

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
17-5-2015             Stiens             Jongens Door elkaar loten A klasse poule             3
23-5-2015             Marsum             Jongens Door elkaar loten A klasse poule             3
27-6-2015             Achlum             Jongens Door elkaar loten A klasse poule             3
8-7-2015             Arum             Jongens Vrije formatie              
26-7-2015             Harlingen             Jongens Afdeling Uitn             1
5-8-2015             Wommels             Freule Jongens Afdeling             2

                                    12


Cathrinus van Wieren

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
7-6-2015             Huizum             Jongens Door elkaar loten            2

 

Thomas Kleefstra

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
10-5-2015             Hantum             Jongens Door elkaar loten             2

 

Maurice Kooistra

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
5-8-2015             Wommels             Freule Jongens Afdeling             2

 

Pupillenjongens

Bart Pieter Broeders

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
26-7-2015             Harlingen             Jongens Afdeling Uitn             1
21-6-2015             Menaam             Pupillenjongens Door elkaar loten             3

                                    4

Harm van der Ploeg

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
23-5-2015             Morra-Lioessens             Pupillenjongens Door elkaar loten B            1

Federatie
20-5-2015            Dongjum/Herbayum            pupillen jongens Federatie door elkaar loten            3
24-6-2015            Peins            pupillen jongens Federatie door elkaar loten            3

Meisjes

Ineke van der Ploeg

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
10-5-2015             Burgwerd             Meisjes Door elkaar loten            2
17-5-2015             Stiens             Meisjes Door elkaar loten B             2
23-5-2015             Wommels             Meisjes Door elkaar loten B            3
31-5-2015             Raerd             Meisjes Door elkaar loten            3
7-6-2015             Arum             Meisjes Door elkaar loten            3
21-6-2015             Makkum             Meisjes Door elkaar loten A klasse poule             2
28-6-2015             Easterlittens             Meisjes Door elkaar loten A klasse poule             2
11-7-2015             Lollum-Waaxens             Meisjes Uitnodiging Uitnodiging            3
1-8-2015             Hitzum             Meisjes Afdeling Ald Meiers Partij             1
9-8-2015             Peins             Meisjes Vrije formatie             1

                                    22

Welpen

Rients Dijkstra
13-6-2015            Ried            welpen jongens Federatie door elkaar loten            3

Schoolmeisjes

Joanne Elise Broeders

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
1-8-2015             Hitzum             Meisjes Afdeling Ald Meiers Partij             1
3-5-2015             Sneek             Schoolmeisjes Door elkaar loten             1
10-5-2015             Winsum             Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule             2
31-5-2015             Hartwerd             Schoolmeisjes Afdeling             3
14-6-2015             Easterlittens             Schoolmeisjes Afdeling             2
28-6-2015             Folsgare             Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule             2
4-7-2015             Jorwert             Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule             2
5-7-2015             Jirnsum             Schoolmeisjes Vrije formatie Herk             3
25-7-2015             Húns-Leons             Schoolmeisjes Door elkaar loten del             1
9-8-2015             Buitenpost             Schoolmeisjes Vrije formatie             2

                                    19

Trea van der Ploeg

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
1-8-2015             Hitzum             Meisjes Afdeling Ald Meiers Partij             1
23-5-2015             Paesens-Moddergat             Schoolmeisjes Door elkaar loten B            2
31-5-2015             Hartwerd             Schoolmeisjes Afdeling             3
7-6-2015             Easterlittens             Schoolmeisjes Door elkaar loten            1
14-6-2015             Easterlittens             Schoolmeisjes Afdeling             2
5-7-2015             Jirnsum             Schoolmeisjes Vrije formatie Herk             1

                                    10

Reny van Wieren

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
23-5-2015             Paesens-Moddergat             Schoolmeisjes Door elkaar loten B             2
31-5-2015             Hartwerd             Schoolmeisjes Afdeling             3
14-6-2015             Easterlittens             Schoolmeisjes Afdeling             2
28-6-2015             Folsgare             Schoolmeisjes Door elkaar loten B             2

                                    9

Mara Scheffer

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
18-7-2015             Deinum             Schoolmeisjes Door elkaar loten B            2

Federatie
20-5-2015            Dongjum/Herbayum            schoolmeisjes Federatie door elkaar loten            3
24-6-2015            Peins            schoolmeisjes Federatie door elkaar loten            3

Federatie pupillen meisjes

Tessa Kingma

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
13-6-2015             Ried             pupillenmeisjes Door elkaar loten verl.r.             1

Federatie welpen meisjes

Mirthe van der Ploeg

Datum            Plaats            Wedstrijd            Punten
24-6-2015             Peins             welpenmeisjes Door elkaar loten verl.r.             2


AFDELING SUCCESSEN

Federatie Franekeradeel
Dorpencompetitie
Jongens
1e prijs: Ried: Frank Scheffer / Thomas Kleefstra / Maurice Kooistra

Pupillen jongens
1e prijs: Ried 2: Harm van der Ploeg / Bart Broeders

FRANEKERADEEL PARTIJ VOOR DE JEUGD (15 AUGUSTUS 2015)
Pupillen jongens
1e prijs: Ried: Harm van der Meulen / Bart Broeders
2e prijs: Ried: Marten Dijkstra / Rhys Spek

FRANEKERADEEL PARTIJ VOOR DE SENIOREN (16 AUGUSTUS 2015)
Dames
1e prijs: Ried: Rianne Hiemstra / Bettie Punter / Agnes Hiemstra (Koningin)

Heren
1e prijs: Ried: Hein Rodenhuis / Danny Kooistra (Koning) / Roelof Hiemstra

KNKB
FREULE PARTIJ WOMMELS 5-8-2015
2e prijs Ried: Maurice Kooistra, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong

 

Ald Meijers PARTIJ Hitzum 1-8-2015
3e prijs Ried: Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg
31-5-2015             Hartwerd             Schoolmeisjes Afdeling
1
e prijs: Ried: Trea van der Ploeg, Reny van Wieren en Joanne Elise Broeders
14-6-2015             Easterlittens             Schoolmeisjes Afdeling
2
e prijs: Ried: Trea van der Ploeg, Reny van Wieren en Joanne Elise Broeders
26-7-2015             Harlingen             Jongens Afdeling Uitnodiging
3
e prijs: Ried: Bart Broeders, Robert Broeders            en Roel Pieter de Jong.           

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)