2010

Ouderkind 2010

De laatste jaren sluit V.v.V. Klaas Mug het kaatsseizoen af met de Ouder Kind partij. Dit jaar een beetje een speciale partij aangezien deze partij in het teken stond van Wendy van der Veen. Het werd weer een prachtige afsluiting met mooie spannende partijen waar zich maar liefst 45 parturen voor hadden opgegeven. De uitslag was als volgt. 

A klasse 
1e prijs - Cathrinus van Wieren en Fetze Jan Kooistra 
2e prijs - Floris Visser en Rommert Visser 
verliezersronde 
1e prijs - Maurice kooistra en Danny Kooistra 
2e prijs - Ineke vd Ploeg en Joke Schoonbergen 

B klasse 
1e prijs - Mirte Klazinga en jan Anton Klazinga 
2e prijs - Rimar Looge en Tjisse Looge 
verliezersronde 
1e prijs - Nick Bergman en Agnes Hiemstra 
2e prijs - Robin Tilstra en Edze Wigarda 

C klasse 
1e prijs - Fabienne Kooistra en Benno Kooistra 
2e prijs - Riis Spek en Magdalena Spek 
verlizersronde 
1e prijs - Arjen Pieter Bouma en Folkert Bouma 
2e prijs - Rea vd ploeg en Alida Schoonbergen 

D klasse 
1e prijs - Iris Tilstra en Martijn Tilstra 
2e prijs - Arent-one ten Hoopen en Dania ten Hoopen 
verliezersronde 
1e prijs - Lennart Kingma en Anja Kingma 
2e prijs - Pasqualle van der veen en johannes Wielinga

Afgelopen zaterdagnacht 4 september heeft V.v.V. Klaas Mug haar nachtkaatspartij voor pearkes weer verkaatst. Met maar liefst een opgave van 31 partuur werd gestart om 21.00 in drie verschillende klassen. De prijzen konden om half vier zondagmorgen door secretaris jan de Waard uitgerijkt worden aan de volgende kaatsers. 

A klasse 
1e prijs - Miranda Kramer en Wietse Punter 
2e prijs - Geiske Wolbers en Fetze Jan Kooistra 

B klasse 
1e prijs - Lolkje . en Wietse Scheen 
2e prijs - Lucie Aalbers en Erik van Bruxvoort 

C - klasse 
1e prijs - Lineke en Rinze Kleefstra 
2e prijs - Joke Schoonbergen en Ignarts BakkerGeslaagde sponsor/leden vrije formatie partij. 
Voor deze partij hadden zich 14 parturen op gegeven. Deze werden verdeeld in 6 patrtuur A klasse en 8 in de B klasse. 

Uitslag A klasse 
1e prijs. Joh. Wielinga, Richard van der Veen, Jelle Kingma 
2e prijs. Benno Kooistra, Paul Kooistra, Willard Terpstra 

Uitslag B klasse 
1e prijs Froukje Punter, Bettie Sj. Punter, Wietse Punter 
2e prijs Frits Wigarda, Jorrit Groen, Edze Wigarda 

1e prijs verl ronde 
Hein Staverman, Andries van der Meer, Danny Kooistra


Prijswinnaars Jeugd ledenpartij 21-08-2010 

Finale beslist op 5 eersten gelijk en zes gelijk. 
Uit een lijst van 10 partuur wisten Jelle de Waard, Arjan Pieter Bouma en Tessa Kingma de kransen te winnen. 

Uitslag 
1e prijs - Jelle de Waard, Arjan Pieter Bouma, Tessa Kingma 
2e prijs - Silke Kingma, Trea vd Ploeg, Nynke Suierveld 
3e prijs - Reinder Bouma, Fabienne Kooistra, Pasqualle vd Veen. 

Verliezersronde 
1e prijs vl - Ineke vd Ploeg, Quirine vd Veen, Lennart Kingma 
2e prijs vl - Lars Kingma, jens Bergman, Bart Broeders 

6-dorpen partij Ried 2010


Dames 
1e prijs 
Baukje Houtsma Schingen Slappeterp 
Alida Schoonbergen Ried 

2e prijs 
Froukje Punter Ried 
Jolanda Tilstra Ried 

Heren 
1e prijs 
Erwin van Wier Peins 
Frits Wigarda Ried 
Jelle de Waard Ried 

2e prijs 
Jelle Kingma Ried 
Danny van der Berg Ried 
Sjoerd Bronger Ried 

Straatkaatsen jeugd 31 mei 2010

A klasse 
1e prijs 
Roel Pieter de Jong (k), Reinder Bouma 

2e prijs 
Cathrinus van Wieren, Robert Broeders 

B klasse 
1e prijs 
Niels Miedema (k), Trea van der Ploeg, Harm van der ploeg 

2e prijs 
Mirte Klazinga, Jens Bergman, Tessa Kingma 

3e prijs 
Nick Bergman, Quirinne van der Veen, Robin Tilstra 

1e verliezersronde 
Fabienne Kooistra, Anne Wieke Bouma, Lennart Kingma 

2e verliezersronde 
Rein de Jong, Hanna Bouma, Nienke Suierveld 

Een compilatie van het straatkaatsen. 
I.v.m. wegwerkzaamheden dit jaar op het veld.


Senioren Dames en Heren

1e prijs 
Roelof Hiemstra (k) Anne Wigarda, Joke Schoonbergen (k) 

2e prijs 
Richard van der Veen, Edze Wigarda, Tea Wissman 

3e prijs/1e verl ronde 
Jelle Kingma, Dennis Scheen, Miriam Piek 

winnaars midsimmerpartij

Jeugd: 
Meisjes 
1e Pascal van der Veen 
2e Myrthe Klazinga 
3e Hanna Bouma 

Jongens 
1e Reinder Bouma 
2e Niels Miedema 
3e Arjan Pier Bouma 

Volwassenen: 
Dames 
1e Froukje Punter 
2e Johana Bergman 
3e Anna Klazinga 

Heren 
1e Doutsen Punter 
2e Frits Wigarda 
3e Gerco Bergman

Eerste ledenpartij kaatsseizoen 2010 

jeugd 
A klasse 
1e prijs - Roel Pieter de Jong en Ineke van der Ploeg 
2e prijs - Geert Kleefstra en Reinder Bouma 
3e prijs - Floris Visser en Niels Miedema 

B klasse 
1e prijs - Rimar Looge en Herre Kleefstra 
2e prijs - Fabienne kooistra en Arjen Pieter Bouma 
3e prijs - Hanne Bouma en Mariska van der Veen 

verliezersronde 
1e prijs - Rein de Jong en Robin Tilstra 
2e prijs - Lars Kingma en Arent-one ten Hoopen 

Senioren Dames 
1e prijs - Anna Martha Post en Agnes Hiemstra 
2e prijs - Bettie Punter en Miranda van der Berg 

Senioren Heren 
1e prijs - Erik van Bruxvoort, Danny Kooistra en Edze Wigarda 
2e prijs - Rommert Visser, Frits Wigarda en Jildert Stienstra 
3e prijs - Richard van der Veen, Rinse Kleefstra en Jan de Waard jr.

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)