2013

Jeugd Ledenpartij zondag 25 augustus 2013 

A klasse
1e prijs: Mirte Klazinga en Herre Kleefstra 
2e prijs: Frank Scheffer en Douwe Uythof 

B klasse 
1e prijs: Rhys Spek en Tessa Kingma 
2e prijs: Mika Visser en Pasqualle van der Veen 

verl ronde: 
1e prijs: Marten Dijkstra en Femke Posthumus 
2e prijs: Melissa Visser en Jelmer Suierveld 
Uitslag Sponsor/leden Partij V.v.V. Klaas Mug 2013 


A klasse 

1e prijs: Waard.nl 
Syte Wassenaar, Jan de Waard sr, en Chris Wassenaar 

2e prijs: Feenstra Metsel en Voegbedrijf 
Otte Bruinsma, Rienk Feenstra en Jan Jaap Feenstra. 

B klasse 
1e prijs: W.J Reitsma Timmer aannemersbedrijf Jan Bart Suierveld, Willem Reitsma en Erik van Bruxvoort 

2e prijs: 
Anne de Boer, Romke Sybesma en Jan Anton KlazingaWinnaars Mid Simmer Partij Jeugd 2013 

jongens 

1e prijs: Jelmer Suierveld 
2e prijs: Lennart Kingma 
3e prijs: Rijs Spek 

meisjes 
1e prijs: Fabienne Kooistra 
2e prijs: Pasqualle van der Veen 
3e prijs: Rixt Visser 
4e prijs: Gabrielle van der Veen 


Winnaars Mid Simmer Partij Senioren 
heren 
1e prijs: Danny van den Berg 
2e prijs: Jelle Kingma 
3e prijs: Reinder Bouma 

dames 
1e prijs: Rianne Hiemstra


Winnaars 1e ledenpartij jeugd 5 mei 2013 

4 partuur in de A klasse 
Hier was de eerste prijs na drie overwinningen voor Harm van der Ploeg en Mirte Klazinga voor de tweede prijs moest er aardig geteld worden en gaven de punten in het laatste eerst de doorslag en was de tweede prijs voor Hanne Bouma en Lars Kingma 

1e prijs 
Harm van der Ploeg en Mirte Klazinga 

2e prijs 
Lars Kingma en 
Hanne Bouma 

In de B klasse stonden er 7 partuur op de lijst. 

Hier was de 1e prijs 
Lennart Kingma en 
Marten Dijkstra 

2e prijs 
Rhys Spek en Wendy van der Veen 

1e prijs in de verliezersronde 
Melissa Visser en Anneke Zittema


Het kaatsseizoen ging op 5 mei van start met een combinatie leden zes dorpenpartij. Helaas iets te weinig deelname voor een aparte dames klasse maar wel een mooie lijst van 8 gelijkwaardige parturen. 

Prachtig kaatsweer was het met wel een stevige zijwind waardoor er toch veel buitenslagen waren in de eerste partijen. In de finale waren na een spannende finale van 5-4 6-2 de fraaie kransen voor: 

partuur 6 
Reinder Bouma 
Sjoerd Bronger 
Fetze Jan Kooistra 

2e prijs 
Jolanda Kingma Tilstra 
Richard Heeres 
Frits Wigarda 

1e prijs verliezers ronde 
Durk Scheen 
Herman Heeres 
Roelof Hiemstra 

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)