2015

Hier vindt u alle uitslagen voor de ledenpartijen van 2015.
Heeft u zelf leuke foto's gemaakt, stuur ze naar klaskekooistra@hotmail.com en ik zorg dat ze op de website komen.

Bitterbalpartij 13 september 2015

IMG 4913

Dames
1e prijs
Agnes Dijkstra
Anne Wieke Bouma
Anna Sijtsma

2e prijs
Rianne Hiemstra
Maaike Hiemstra
Anneke Hiemstra

Heren
1e prijs
Paul Kooistra
Frank Scheffer
Ignarts Bakker

2e prijs
Robert Broeders
Danny van den Berg
Tiemen Dijkstra

3e prijs
Hein Rodenhuis
Maurice Kooistra
Bauke van der Ploeg

1e prijs verl ronde
Richard van der Veen
Rene Dijkstra
Vincent Rump

2e prijs verl ronde
Erik van Bruxvoort
Anne Wigarda
Cor Rodenhuis

De prijswinnaars van ouderkindkaatsen 2015! 

A-klasse
1e prijs:
Jense de Jong
Fetze Jan Kooistra

2e prijs
Tessa Kingma
Jelle Kingma

IMG 4347

3e prijs:
Harm van der Ploeg
Trea van der Ploeg

B-klasse
1e prijs
Wendy van der Veen
Richard van der Veen

2e prijs
Rients Dijkstra
Agnes Dijkstra

1e prijs verliezersronde
Iris Tilstra
Martijn Tilstra

2e prijs verliezersronde
Anneke Zittema
Johannes Papma

c-klasse
1e prijs
Marije Heeres
Herman Heeres

2e prijs
Jelmer Suierveld
Jan Bat Suierveld

3e prijs
Lea Rispens
Vincent Rump

1e prijs verliezersronde
Demy van der Berg
Danny van der Berg

2e prijs verliezersronde
Jarno van der Ploeg 
Hein Rodenhuis


Zaterdag 29 augustus 2015
Uitslag Nachtkaatsen

A-klasse 12 partuur
1e prijs:            Nicole Hempenius en Anne Wigarda
2e prijs:            Bettie Punter en Wietse Punter
3e prijs:            Robert Broeders en Simona Kootstra

IMG 6910

1e prijs verl.r.:   Rieky Jorritsma en Jan Kooistra
2e prijs verl.r.:   Iris bakker en Dennis Scheen

 

B klasse: 9 partuur
1e prijs: Magdalena Spek en Frits Wigarda
2e prijs: Maaike Hiemstra en Rudy Silvus

1e prijs verl.r.:   Tea Wissman en Richard van der Veen
2e prijs verl.r.:   Lolkje Joustra en Vincent Rump

28 juni 2015
Uitslag Sponsor/leden vrije formatie partij

A klasse:
1e prijs
Johannes Wielenga
Richard van der Veen
Jelle Kingma

IMG 1189

2e prijs
Hein Rodenhuis
Robert Broeders
Roelof Hiemstra

B klasse:
1e prijs
Wietse Jan Kooistra
Ben Snijder
Rianne Hiemstra

2e prijs
Danny v.d. Berg
Anne Wigarda
Paul Kooistra

1e prijs verl. ronde
Fetze Jan Kooistra
Herman Heeres
Sierk Kooistr

23-8-2015 b-klasse

Zondag 23 augustus 2015
A-klasse
1e prijs
Harm van der Ploeg
Tessa Kingma

2e prijs
Rhys spek
Janna Styglis

B-klasse
1e prijs
Femke Posthunus
Lea Rispens

2e prijs
Ricardo van der Ploeg
Wendy van der Veen

1e prijs verliezersronde
Janneke Posthumus
Anneke Zittema

2e prijs verliezersronde
Jelmer Suierveld
Jeroen Bronger

IMG 0667

7 juni 2015
Ledenpartij voor jeugdleden
B-klasse
1e prijs
Myrthe v/d Ploeg
Elly Zittema

2e prijs
Janneke Posthumus
Jeroen Bronger

A-klasse
1e prijs
Jense de Jong
Femke Posthumus

2e prijs
Mariska van der Veen
Rients Dijkstra

1e prijs verliezersronde
Pasquale van der Veen
Janna Styglis

3 mei 2015

De eerste ledenpartij is weer een feit. De uitslagen:

Jeugd:

IMG 0085IMG 0174

B-klasse:
1e prijs:
Myrthe v/d Ploeg
Jeroen Bronger

2e prijs:
Elly Z
ittema
Marije Heeres

A-klasse:
1e prijs:
Marten Dijkstra
Mariska v/d Veen

2e prijs:
Arend O. Ten Hoopen
Iris Tilstra

Senioren:
3e prijs / 1e prijs verliezersronde:
Jelle Kingma
Frank Scheffer
Lars Kingma

2e prijs
Roelof Hiemstra
Agnes Dijkstra
Joke Schoonbergen

1e prijs
Sybe bij de Ley
Danny v/d Berg
Remco Bronger

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)