Merke 2019


IMG 8688

Jeugd merkepartij A-klasse 

In de jeugd werd poule gekaatst, alle parturen kaatsen 1 keer tegen elkaar.Daarna speelden de nummer 1 en 2 in de
B-klasse nog een keer tegen elkaar. 

Hieronder vind u de uitslagen. 

1e prijs: Sytske Strikwerdaen Jarno v.d Ploeg 21punten
2e prijs: Thijs Zuidema en Marije Heeres 18 punten

Emma Bartlema en Demy v.d. Berg 12 punten
Jeroen Bronger en Amber Bartlema 7 punten

Jeugd merkepartij B-klasse

1e prijs: Berber Bartlema en Sander Feenstra 14 punten
2e prijs: Sido Meijer en Anna Eisinger 12 punten 10 tegen

Remco Feenstra en Sem Zuidema 12 punten 11 tegen
Tjitte Bronger en Birte Eisinger 9 punten
Minke Strikwerda, Geart Dijkstra en Jan Bronger 9 punten

IMG 8691
Senioren Merke partij 

1e prijs: Jan Kooistra, Roel Piter de Jong, Sjoerd Bronger
2e prijs: Hein Rodenhuis, Richard van der Veen
3e prijs: 


Dames
1e prijs: Maaike Hiemstra, 
2e prijs:
3e prijs:  © V.v.V. Klaas Mug (2018)