2014


Prijswinnaaars ledenkaatsen Merke maandag 14 juli 2014. 

A klasse 
1e prijs:
Fetze Jan Kooistra
Joran Gerbrandy (Sexb)(k)
Roel Pieter de Jong. 

2e prijs:
Hein Rodenhuis
Richard van der Veen
Dennis Scheen. 

B klasse 
1e prijs:
Edze Wigarda,
Maurice Kooistra (k) 
Joost de Waard. 

2e prijs:
Arjen Bouma,
Bauke de Jong 
Jos Broeders. 

3e prijs:
Gerco Bergman,
Anne Wigarda
Floris Visser. 

C klasse 
1e prijs:
Mark Dijkstra (k),
Marco Meijer
Jelmer Jilderts. 

2e prijs:
Jan de Waard,
Jelmer Elting 
Rinze Uythof 

Dames:
1e prijs:
Nikky Winter
Sandra Leushuis
Ineke ?

2e prijs:
Wytske Groen
Saapke van Wieren 
??

Alida Schoonbergen
??
??

Prijswinnaars Afdelingspartij 13 juli 2014

1e prijs: kv “Jan Bogstra” Franeker 
Pieter van Althuis,
Allard Hoekstra en
Patrick Scheepstra 

2e prijs kv Easterein 
Dirk-Yde Sjaarde,
Skelte Anema en
Bauke Dijkstra 

3e prijs kv Makkum 
Jelle Attema,
Hillebrand Visser en
Lennart Adema 

3e prijs kv “Pim Mulier” Witmarsum 
Jan Geert Dijkstra,
Bart Reijenga en
Jesse van der Molen 

Sponsors: 
Adam Joostema 
PROFILE De Fietsspecialist Gerco Bergman 
TRES 

Prijswinnaars Jeugd keatsen merke vrijdag 11 juli 2014. 

A klasse 
1e prijs:
Mirte Klazinga,
Mara Scheffer en
Harm van der Ploeg (k) 

2e prijs:
Frank Scheffer,
Rixt Visser
Trea van der Ploeg 

3e prijs:
Rein de Jong,
Remco Bronger
Bart Broeders. 


B klasse 
1e prijs:
Janna Styglis (k)
Nynke Suierveld 

2e prijs:
Marten Dijkstra 
Anneke Zittema 

C klasse 
1e prijs:
Rients Dijkstra
Iris Tilstra 

2e prijs:
Elly Zittema
Mirthe van der Ploeg © V.v.V. Klaas Mug (2018)