2015

Kermis 2015


Deze toppers werden dit jaar extra in het zonnetje gezet. Benno zit in 12 jaar in de tentcommissie eerst in combinatie met Merkecommissie waar hij ook 15 jaar in heeft gezeten. Benno is de stille kracht en vaste waarde op de achtergrond.

Sjoerd is al erelid van V.v.V. Klaas Mug voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid voor Klaas Mug o.a. als penningmeester na deze periode heeft hij zitting genomen in de tentcommissie om daar als Bob de Bouwer de A team Mc Gyver alle mogelijke klussen te doen.

Heerke is na 11 jaar merke commissie en 15 jaar tentcommissie maar daarnaast als vaste vrijwilliger van V.v.V. Klaas Mug waar we vaak een beroep op kunnen doen al voor de periode dat hij zitting had in deze commissies als erelid van V.v.V. Klaas Mug benoemd. 

Durk Houtsma is al 15 jaar de woordvoerder van de tentcommissie is erelid van V.v.V. Klaas Mug heeft 20 jaar in het bestuur gezeten na zijn eerste proefjaren als bestuurslid in de functies van secretaris en drie jaar als voorzitter. Is daarnaast onze vaste clubscheidsrechter bij de 30 plus KNKB wedstrijd.

ried-289-895x671

Uitslag merkepartij jeugd

Met prachtig weer is de merke jeugdpartij weer verkaatst.
De winnaars van vandaag zijn:

winnaars merke jeugd

A-klasse
1e prijs
Hans v/d Ploeg
Arend-One ten Hoopen

2e prijs
Bart Broeders
Mara Scheffer

B-klasske
1e prijs:
Rhys Spek
Pasquale v/d Veen

2e prijs:
Tessa Kingma
Femke Posthumus

C-klasse
1e prijs:
Myrthe v/d Ploeg
Wendy v/d Veen

2e prijs:
Ricardo v/d Ploeg
Demi van der Berg

1e prijs verliezersronde
Iris Tilstra
Jochum Wielinga

uitslag 1e klas afdeling

De eerste klas afdelingswedstrijd te Ried is gewonnen door de afdeling Sexbierum-Pietersbierum met de kaatsers Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Jelte Visser. Johannes van der Veen besliste de finale tegen Sint Jacobiparochie op de stand van 5-2 6-2 met een zitbal.

De tweede prijs was voor Sint Jacobiparochie met de kaatsers Dirk Poortstra, Rick Poortstra en Sjoerd de Jong. Een derde prijs was er voor Easterlittens met de kaatsers Simon Zijlstra, Erwin Zijlstra en Pier Piersma. Easterlittens verloor de halve finale op de stand van 5-2 6-2. Hier besliste Skoerd de Jong de partij met een zitbal na ook al op de stand van 4-2 en 6-6 een zitbal te hebben geplaatst.

 

Uitslag

1e prijs Sexbierum-Pietersbierum
Johannes van der Veen
Kees van der Schoot
Jelte Visser

2e prijs Sint Jacobiparochie
Dirk Poortstra
Rick Poortstra
Sjoerd de Jong

 

3e prijs Easterlittens
Simon Zijlstra
Erwin Zijlstra
Pier Piersma


Uitslag merkepartij senioren

A-klasse
1e prijs
Roel Pieter de Jong
?? de Hoop
Reinder Bouma

2e prijs
Joran Gebrandy
Catherinus van Wieren
Joost de Waard

B-klasse
1e prijs
Hein Rodenhuis
Evert Siderius
Jan Anton Klazinga

2e prijs
Erik van Bruxvoort
Johannes Wielinga
Arjen Bouma

3e prijs
Richard v/d Veen
Andries v/d Meer
Frank Scheffer

C-klasse
1e prijs
Bauke de Jong
Arno Terpstra
Tiemen Dijkstra

2e prijs
Rinze Kleefstra
Nick Bergman
Jelmer Elting

1e prijs

Ineke van der Ploeg
Rixt Visser
(Rianne Hiemstra) halve finale en finale
(Alida Schoonbergen) 1e omloop
(Agnes de Waard)  2e omloop


2e prijs
Agnes Dijkstra
Greta Kok
Johanna Bergman

3e prijs
Joanne Broeders
Anne Marthe Post
Sanne Riezenbos


 © V.v.V. Klaas Mug (2018)