Merke 2017

IMG 3833

De merke is weer van start gegaan!! 
Zoals ieder jaar zijn we gestart met het verkaatsen van de jeugd-ledenpartij. 
Met een mooie opkomst in de A en de B poule en prachtig weer is er prachtig gekaatst. 
Een impressie van deze dag vind u in het foto-album. Of bezoek ons facebookpagina. 

De winnaars waren:
A-Poule
1e prijs: Wiebe van Wier en Jelmer Suierveld
2e prijs: Rients Dijkstra en Ricardo v.d. Ploeg

IMG 3830


In de B-Poule
1e prijs: Elly Zittema en Ylona Winkel
2e prijs: Marije Heeres en Tjitte Bronger
1e prijs verliezersronde: Jorno v.d Ploeg, Sem Zuidema en Amber Bartlema
2e prijs verliezersronde: Thijs Zuidema en Berber Bartlema

Na het kaatsen even bijkomen en daarna kon Ried zich klaarmaken voor een echte Bull-ride.
Wie kon het langst zitten blijven op de wilde stier?? De winnaar van dit spel was Roel Pietet de Jong!

Fotos van deze grandioze avond vind u terug in het foto-album. 


Zaterdag was het tijd voor de volksspelen. Wie heeft hier leuke fotos van gemaakt?? We zertten graag wat op de site! 

Zondag werd de heren 1e klas gekaatst. Een partij die inmiddels traditie is en waar altijd veel publiek en kaatsers op afkomen. Het weer was prachtig en er zaten een paar spannende partijen tussen.

De winnaars waren:
1e prijs: Easterein, Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Hendrik Bouwhuis
2e prijs: Sexbierum Pietersbierum Johannes van der Veen, Jelte Visser en Pieter van der Schoot
3e prijs: Franeker, Jan Hof, Djurre Seerden en Jonathan van Smeden

Maandag was het tijd voor de senioren om hun kunsten te laten zien. 
Na een mooie kaatsdag waren dit de 
winnaars:

IMG 3592

Dames:
1e prijs: Joanna Broeders(K) Iris kuiken en Sanne Riezenbos
2e prijs: Bettie Punter, Magdalena Spek en Riemy Rispens


Heren:
A-klasse 
1e prijs: Roel Pieter de Jong(K) Fetze Jan Kooistra en Maurice Kooistra 
2e prijs: Robert Broeders, Nicole Hempenius en Frank Scheffer

B-klasse
1e prijs: Robert de Bruin(K), Sjoerd Bronger en Herman Heeres
2e prijs: Tetman v.d. Meulen, Remco Bronger en Jelle de Waard

C-klasse
1e prijs: Jen sBergman (K), Bart Broeders en Mark Dijkstra
2e prijs: Tiemen Dijkstra, Rudy Silvus en Jelmer Elting

De tentcommissie en de Rede.

De Vereniging van Volksvermaken is een onderdeel van V.v.V. KlaasMug. Dit onderdeel wordt al jarenlang verzorgd door de Merkecommissie. De Merkecommissie organiseert o.a. de Volksspelen vrijdagavond en de zaterdag van de Merke. Verder wordt o.a. het volleybaltoernooi georganiseerd.

De merkecommissie bestaat uit 5 fanatieke leden:

Rene Dijkstra, Ignarts Bakker, Agnes Dijkstra, Roelof Hiemstra en Jorrit Groen

Tentcommissie

Heerke Schoonbergen, Durk Houtsma, Benno Kooistra. 


De Tentcommissie van V.v.V. Klaas Mug bestaat uit enkele stille ervaren krachten op de achtergrond. Een feestje organiseren draaien ze hun hand niet meer voor om. De Tentcommissie organiseert de festiviteiten in en rondom de feesttent. De mannen hebben alweer een merke vullend programma in elkaar gezet. Zodat we weer met z’n allen uit het dak kunnen gaan in de feesttent op het kaatsveld met de Merke. 

De merkecommissie en de tentcommissie hebben tegenwoordig ook een facebookpagina. Hier melden zij interressante nieuwtjes.

Blijf op de hoge en wordt een vriend!

Tijdens de merkes worden er altijd vele foto's gemaakt zodat u kunt nagenieten van deze 4 dagen. Ook kunt u hier korte verslagen terugvinden over de kaatswedstrijden en de spelletjes. Natuurljk ontbreekt de afdelingspartij op zondag niet. Ook hier is de volgorde weer ingedeeld in jaren. Zelf foto's gemaakt laat het ons weten via: klaskekooistra@hotmail.com.

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)