2011

Uitslag Ouder Kind Partij 2011

D klasse
1e prijs: Marten Dijkstra en Agnes Hiemstra
2e prijs: Melissa Visser en Wendy de Boer
3e prijs: Wendy van der Veen en Richard van der Veen
Verliezers ronde
1e: Mara Scheffer en Klaas Scheffer
2e: Femke Posthumus en Jan de Jong

C klasse
1e prijs: Rein de Jong en Bauke de Jong
2e prijs: Harm van der Ploeg en Ale van der ploeg
3e prijs: Douwe Uythof en Jannie Uythof
Verliezersronde
1e: Quirine van der Veen en Johannes Wielinga
2e: Mariska van der Veen en Ronald Wissman

B klasse
1e prijs: Remko Bronger en Lieuwe Bronger
2e prijs: Reny van Wieren en Saapke van Wieren
3e prijs: Rixt Visser en Rommert Visser
Verliezersronde
1e: Bart Broeders en Robert Broeders
2e: Trea van der Ploeg en Alida Schoonbergen

A-klasse
1e prijs: Cathrinus van Wieren en Hein Rodenhuis
2e prijs: Mirte Klazinga en Jan Anton Klazinga
Verliezers ronde
1e: Reinder Bouma en Bettie Sjoukje Punter


 © V.v.V. Klaas Mug (2018)