Seizoen 2018


de eerste ledenpartij van het seizoen zit er weer op.
De opkomst was aan de magere kant maar toch kon er door zowel de jeugd en de senioren gekaatst worden. 

De prijswinnaars waren:

Jeugd 
1e prijs: Rients Dijkstra, Tjitte Bronger
2e prijs: Thijs Zuidema, Jeroen Bronger
3e prijs: Jelmer Suierveld, Marijhe Heeres

Senioren
1e prijs: Jelle Kingma, Marten Dijkstra en Lea Rispens
2e prijs: Erik van Bruxvoort, Nick Bergman


Straatkaatsen

Tot het laatst toe nog spannend bij de senioren of het door kon gaan, maar we konden kaatsen!
Hier kunt u de uitslagen terug lezen.

Jeugd:
1e prijs: Rients Dijkstra, Birte Eisinger, Amber Bartlema
2e prijs: Thuis Zuidema en Marije Heeres

verliezersronde 1e prijs: Myrthe v.d. Ploeg en Sido Meijer

Senioren
1e prijs: Richard v.d. Veen en LEa Rispens
2e prijs: Jan Anton Klazinga en Ignarts Bakker

verliezersronde 1e prijs: Fetze Jan Kooistra en Bauke de Jong


Sponsorpartij

IMG 54571e prijs: Hein Rodenhuis, Roelof Hiemstra en Danny Kooistra
2e prijs: Wietse Punter, Remco Miedema en Renze Miedema

verliezersronde 1e prijs: Maurice Kooistra, Sjoerd v/d Kuur en Jelmer Jilderts
verliezersronde 2e prijs: Marten Dijkstra, Tiemen Dijkstra, Agnes Dijkstra © V.v.V. Klaas Mug (2018)