30+ zondag 3 juni

Onder mooie weersomstandigheden werd de 30+ KNKB gekaatst. 
Hier de uitslagen:

1e prijs: Sjoerd Boonstra Akkrum, Erik van Bruxvoort Ried, Jan Jelle Jongsma Damwald
2e prijs: Hein Rodenhuis Ried, Johan Talsma Dokkum, Marten Hiemstra Menaam
3e prijs: Hendrik Eringa Spanum, Klaas Sjoerd Koopmans Witmarsum, Roland van Wier Peins

1e prijs
2e prijs
3e prijs


 © V.v.V. Klaas Mug (2018)