2010

Afdeling successen 

3e prijs - KNKB afdeling welpen jongens 
Lars Kingma, Nick Bergman en Niels Miedema. 


2e prijs - KNKB afdeling pupillen jongens te Menaldum 
Robert Broeders en Thomas Kleefstra 

3 juli 2010 - 4e prijs op Nederlands kampioenschap pupillen jongens te Tzummarum - Cathrinus van Wieren, Robert Broeders, Roel Pieter de Jong


Dorpencompetitie G2 klassement federatie Franekeradeel 

1e prijs - Anne-Wieke Bouma, Johanna Broeders en Mirte Klazinga Federatie Franekeradeelpartij 2010 

1e prijs - pupillen jongens 
Robert Broeders en Roel Pieter de Jong 
2e prijs - jongens 
Sierk Kooistra, Edze Wigarda en Dennis Scheen

6e prijs - 24 mei 2010 - Nederlands Kampioenschap Senioren te Franeker. 
Hein Rodenhuis, Roelof Hiemstra, Marten Hiemstra

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)