Bestuur

Voorzitter:

Vacant


Algemeen secretaris:

Greta Broeders

Havenstraat 10

8811 HG Ried

Tel: 0517-269201

Mail: gretabroeders@anavita.nl


Penningmeester:

Herman Heeres

vvvklaasmug@gmail.com


Wedstrijdsecretaris:

Vacant


Algemeen/websitebeheer:

Klaske Kooistra
Haerdawei 3

8854 AA Oosterbierum
tel: 06-38275477

mail: klaskekooistra@hotmail.com


Algemeen/keatshokje

Lolkje Joustra
Berlikumerweg 10b
8811 HR Ried
06-15822756


Algemeen: 

Bauke de Jong
Dongjumerweg 8
8811 HA Ried
06-30048288

Algemeen/jeugdcommisie:
Froukje Punter

Zevenhuisterweg 10
8811 HP Ried

06-28062756

froukjepunter@hotmail.com

Nieuwe leden kunnen informatie opvragen of zich aanmelden bij Herman Heeres.  

Ereleden

dhr. Piet Stellingwerf 
dhr. Rients Saakstra 
dhr. Johannes Scheen 
dhr. Wietse Punter 
dhr. Durk Houtsma 
dhr. Sjoerd Bronger 
mevr. Griet Schoonbergen Bronger 
dhr. Lieuwe Bronger
dhr. Heerke Schoonbergen
dhr. Fetze Jan Kooistra


Oud ereleden +

Klaas Mug 
H. Dijkstra 
A.O. Anema 
H.K. Visser 
J. Pekel 
M. Stellingwerf 
A. Tilstra 
J. Dijkstra

Informatie en foto's voor de website via: 
Klaske Kooistra: klaskekooistra@hotmail.com 

HOOFD-SPONSOR - SHIRT-SPONSOR AFD. SHIRTS

RIEDEX

riedex.nl

SHIRT-SPONSOR KNKB D.E.L. SHIRTS. 
DE WAARD MAKELAARS EN ADVISEURS

waard.nl


Kijk ook eens op de site: 
www.knkb.nl 
www.kaatsen.nl
www.federatiefranekeradeel.nl

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)