Keurmeesters


26 mei KNKB Pupillen meisjes
Ytsje Punter, Iris Kuiken, Erik van Bruxvoort, Lineke Kleefstra,
Corry Langenberg, Vincent Rump, Remco Bronger, Roelof Hiemstra.


14 juli KNKB Heren

Oege Bakker, Jappie v.d. Schaaf, Evert Siderius, Cor Rodenhuis, Ele de Jong,
Johannes Scheen, Jaap Hibma, Henk Sloots, Wietske Groen, Rianne Hiemstra.
‘s middags
Thomas Kleefstra, Danny Kooistra, Jelle Kingma,
Lieuwe Bronger, Frits Wigarda, Jitty Sloots, Lars Kingma, Jele de Waard, Mirte Klazinga.


28 juli KNKB Heren 30+
Alida Schoonbergen, Maaike Hiemstra, Jorrit Groen, Jan de Waard, Tiemen Dijkstra, 
Jos Broeders, Hein Rodenhuis, Catherinus van Wieren.


11 augustus KNKB Dames
Joke Schoonbergen, Rinze Kleefstra, Jan Kooistra, Johannes Wielenga, Hein Staverman, 
Jan van Bruxvoort, Rene Dijkstra, Robert Broeders, Jorrit Groen, Frank Scheffer, Geert Kleefstra, Daan Groen.


 © V.v.V. Klaas Mug (2018)