Historie

In Memorium

Op 2 november 2014 is overleden Piet Posseth oud bestuurslid van V.v.V. Klaas Mug. 
De heer Posseth heeft zitting gehad in het bestuur in de periode van 27-maart 1970 tot 1 april 1982. Naast bestuurslid was Piet Posseth een betuft keatser die o.a. maar liefst 11 keer de Franekeradeel Afdelings Partij wist te winnen voor Klaas Mug. 
Dit is nog niet een andere kaatser van de afd. V.v.V. Klaas Mug gelukt.

Na het prima verlopen Nederlands Kampioenschap Pupillen Meisjes, zaterdag in Ried,  
richt de VvV Klaas Mug zich vol op het komende jubileumweekend. 

Alweer  120 jaar geleden richtte het toenmalige bestuur, met onder meer de toen  61-jarige Klaas Reinder Mug in de gelederen, op 11 september 1898 kaatsclub Klaas Mug op. De huidige VvV is ontstaan in 1920 door een fusie tussen de kaatsclub en de kermiscommissie.

In aanloop naar het Jubileumweekend, dat donderdagavond 5 juli begint, heeft het huidige bestuur ter nagedachtenis van de oprichter en naamgever van de vereniging, een bloemstuk gelegd op het graf van de in 1927 overleden Klaas Reinder Mug.


 

We zijn momenteel bezig om deze pagina bij te werken. Het vaandel en onze medaille kast symboliseren de afdelingssuccessen van de kaatsvereniging V.v.V. Klaas Mug. Zijn er personen die voor ons zouden willen uitzoeken wie deze medailles en bekers in het verleden hebben gewonnen en of op de hoogte zijn van bepaalde afdelingssuccessen. Mocht jezelf een keer met een partuur een afdelingsprijs hebben gewonnen. Geef dit door aan onze webmaster Klaske Kooistra.

In 1898 vond Riedster Klaas Mug dat het kaatsen beter georganiseerd kon worden. Hij riep een paar dorpsgenoten bij elkaar. De club kwam er en kreeg zijn naam. K.V. Klaas Mug. Honderd jaar vloog het balletje al over het veld. Voor geld, tabakspotten, halve kistjes sigaren of 'luxe huishoudelijke artikelen'. Maar vooral voor het plezier en de sport. Zaklopen, zeskamp en kuipjessteken werden niet vergeten. Een eeuw geschiedenis van een vereniging: Van het dorp voor het dorp. 
Bron: jubileumboek VvV Klaas Mug 1898 - 1998 


Het jaar 1920 bracht een grote verandering voor de kaatsclub Klaas Mug. In dat jaar ging men samen met de merkecommissie op in een nieuwe vereniging: de vereniging voor volksvermaken Klaas Mug, kortweg V.v.V Klaas Mug. Deze verandering had te maken met de jaarlijkse grote kaatspartij op Kermiszondag. Deze werd georganiseerd door de kermiscommisie en de kastelijn. Op een gezamelijke vergadering werd besloten om "de lapen gear te smiten" en hierdoor werd K.V veranderd in V.v.V 
Bron: jubileumboek VvV Klaas Mug 1898 - 1998 

Lange tijd was het kaatsen alleen voor de mannen. Vrouwen wisten hierdoor weinig af van de kaatssport, ze konden de wedstrijden die de mannen speelden hierdoor slecht of niet volgen. Jan Kingma in de jaren 30 hoofdmeester merkte op dat het kaatsen minder populair werd en zette zijn jongens aan het kaatsen. Zijn idee werkte en hij kwam op het idee om ook de meisjes op school het kaatsen te leren. Er was immers geen betere manier om het spel en puntentelling te leren begrijpen dan om mee te doen met het spel. In de krant van 21 augustus 1942 stond er een stukje leesbaar over de meisjes die kaatsten. Inmiddels kaatsen overal de vrouwen gewoon mee en doen vaak niet onder voor de mannelijke kaatsers. 
Bron: jubileumboek VvV Klaas Mug 1898 - 1998 

Voor meer informatie lees eens in het jubileumboek. Wanneer u dit niet in bezit heeft vraag er dan eens naar bij een van de bestuursleden van V.v.V klaas Mug. 


Koningen en Koninginnen

"Master Kingma Partij" 
1991 Hessie Westra - Sint Annaparochie 
1992 Thera Jellema - Achlum 
1993 Bianca Nauta - Tzummarum 
1994 Hammie Westra - Wommels 
1995 Miranda Wieringa - Huizum 
1996 Afke Hylkema - Akkrum 
1997 Hammie Westra - Wommels 
1998 Marieke Beckers - Witmarsum 

2000 Tamara Ziengs - Akkrum 
2001 Leonie Zeinstra - Bolsward 
2002 Idske Zijlstra - IJlst 
2003 Tynke Toering - Groningen 
2004 Hester v.d. Meer - Sibrandabuorren 
2005 Linda Terpstra - Stiens 
2006 Miranda Scheffer - Menaldum 
2007 Bianca v.d. Veen - Leeuwarden 

2009 Lisette Wagenaar - Sint Annaparochie 
2010 Sanne Velsma - Dronryp 
2011 Wiljo Sijbrandij - Dearsum 
2012 Anke Winkel - Hyum 
2013 Romy van der Veen - sint Jacobiparochie
2015 Brecht ,,, 

Wisselbekers competitiekaatsen 

Senioren Heren 
1972 - Piet Posseth 
1973 - Piet Posseth 
1974 - Durk J Siderius 
1975 - Tjeerd vd Hem 
1976 - Eelke A vd Ploeg 
1977 - H. Gjaltema 
1977 - Rients Saakstra 
1978 - Arjen Bouma 
1979 - H. Gjaltema 
1980 - Evert Siderius 
1981 - Eelke A vd Ploeg 
1982 - Wietse Punter 
1983 - Bertus Plantinga 
1984 - Bertus Plantinga 
1985 - Jelle Faber 
1986 - Jelle Kingma 
1987 - Benno Kooistra 
1988 - . 
1989 - Durk Houtsma 
1990 - Hans Leushuis 
1991 - Martijn Tilstra 
1992 - Durk Houtsma 
1993 - Jan Faber 
1994 - Jelle Kingma 
1995 - Pier Scheen 
1996 - Jaap Jan Feenstra 
1997 - Jaap Jan Feenstra 
1998 - Jaap Jan Feenstra 
1999 - Marten Krol 
2000 - Erik van Bruxvoort 
2001 - Hylke Bruinsma 
2002 - Erik van Bruxvoort 
2003 - Jelle Kingma 
2004 - Roelof Hiemstra 
2005 - Jelle Kingma 
2006 - Fetze Jan Kooistra 
2007 - Gerco Bergman 
2008 - Narten Hiemstra 
2009 - Jan de Waard sr. 
2010 - Edze Wigarda 
2011 - Frits Wigarda 
2012 - Roelof Hiemstra 
2013 - Roel Pieter de Jong
2014 - Erik van Bruxvoort
2015 - Frank Scheffer


Dames Senioren 
1982 - Els Littel 
1983 - Els Littel 
1984 - Aukje Krol 
1985 - Riekie Jorritsma 
1986 - Els Littel 
1987 - Aukje Krol 
1988 - Maartje Feenstra 
1989 - Jannie Travaille 
1990 - Ytsje Punter 
1991 - Anke Hansma 
1992 - Geiske Wolbers 
1993 - Sonja Wigarda Borger 
1994 - Sabina Sybesma 
1995 - Anke Hansma 
1996 - Wietske Groen 
1997 - Domenique Kamminga 
1998 - Wietske Groen 
1999 - Wietske Groen 
2000 - . 
2001 - Froukje Punter 
2002 - Wietske Groen 
2003 - Wietske Groen 
2004 - Bettie Sj Punter 
2005 - Linda Miedema 
2006 - Miranda vd Berg 
2007 - Johanna Bergman 
2008 - Miranda vd Berg 
2009 - Johanna Bergman 
2010 - Johanna Bergman 
2011 - Bettie Sjoukje Punter 
2012 - Ineke van der Ploeg 
2013 - Agnes Dijkstra Hiemstra
2014 - Ineke van der Ploeg
2015 - Ineke van der Ploeg

Koningsbeker Merke Partij A-klasse 

1946 - K. Pekel 
1947 - K. Pekel 
1948 - J. Uildriks 
1949 - A. Vlaskamp 
1950 - F. Visser 
1951 - J. Uildriks 
1952 - J. Uildriks 
1953 - J. Sijtsma 
1954 - J. Sijtsma 
1955 - J. Sijtsma 
1956 - J. Sijtsma 
1957 - J. Sijtsma 
1958 - P. Posseth 
1960 - M. Miedema 
1961 - S. Travaille 
1962 - S. Travaille 
1963 - Kl. Pekel 
1964 - S. Travaille 
1965 - Kl. Pekel 
1966 - Joh. Miedema 
1967 - P. Posseth 
1968 - R. Saakstra 
1969 - R. Saakstra 
1970 - J. Saakstra 
1971 - J. Bronger 
1972 - R. Saakstra 
1973 - J. Meijer 
1974 - J. Travaille 
1975 - J. Saakstra 
1976 - Y. Zijlstra 
1977 - R. Saakstra 
1978 - H.K. De Kroon 
1979 - R. Saakstra 
1980 - B. Plantinga 
1981 - Rients Saakstra 
1982 - Wietse Punter 
1983 - Wietse Punter 
1984 - Eelke Anne van der Ploeg 
1985 - Wietse Punter 
1986 - Jelle Kingma 
1987 - Wietse Punter 
1988 - Wietse Punter 
1989 - Lieuwe Bronger 
1990 - Wietse Punter 
1991 - Richard van der Veen 
1992 - Fetze Jan Kooistra 
1993 - Lieuwe Bronger 
1994 - Wietse Punter 
1995 - Rinze Miedema 
1996 - Gerrit Dethmers 
1997 - Rients Saakstra 
------------------- nieuwe beker 
1998 - Hein Rodenhuis 
1999 - Fetze Jan Kooistra 
2000 - Fetze Jan Kooistra 
2001 - Marten Hiemstra 
2002 - Wiebe Bruinsma 
2003 - Erwin vam Wier 
2004 - Hylke Bruinsma 
2005 - Marten Hiemstra 
2006 - Wytse Scheen 
2007 - Bauke van der Graaf (Berlikum) 
2008 - Marten Hiemstra 
2009 - Hylke Bruinsma 
2010 - Hein Rodenhuis 
2011 - Rommert Visser 
2012 - Jan Anton Klazinga 
2013 - Jan Kooistra 
2014 - Joran Gerbrande (Sexb)
2015 - Roel Pieter de Jong

Koningsbeker Merke Partij B-klasse 

1958 - H.K. Visser 
1959 - D.J. Siderius 
1960 - W. Travaille 
1961 - C. Dijkstra 
1962 - Kl. de Vries 
1963 - H.K. de Kroon 
1964 - H.C. Meijer 
1965 - D. Groen 
1966 - D.K. Siderius 
1967 - C de Kroon 
1968 - D.J. Siderius 
1969 - P. Boomsma 
1970 - C. Dijkstra 
1971 - C.M. Meijer 
1972 - J. Uildriks 
1973 - S. Vellinga 
1974 - C. Dijkstra 
1975 - R. Uildriks 
1976 - S. Vellinga 
1977 - S. Vellinga 
1978 - S. Vellinga 
1979 - W. de Haan 
1980 - D.J. Siderius 
1981 - S. Vellinga 
1982 - C.H. Miedema 
1983 - P. Scheen 
1984 - Kl. Siderius 
1985 - J. Nieuwland 
1986 - Joh. Wielinga 
1987 - G. Dethmers 
1988 - R. van der Veen 
1989 - R. van der Veen 
1990 - E.A. van der Ploeg 
1991 - E.A. van der Ploeg 
1992 - J. Faber 
1993 - G. Dethmers 
1994 - E.J. Siderius 
1995 - R. van der Veen 
---------------------- aantal jaren A/B klasse 
---------------------- nieuwe beker B klasse 
2009 - Guido Groot 
2010 - Danny Kooistra 
2011 - Richard van der Veen 
2012 - Robert Broeders 
2013 - Maurice Kooistra 
2014 - Maurice Kooistra
2015 - Hein Rodenhuis

koningsbeker Merke Partij C- klasse 

1950 - J. Miedema 
1951 - B. Elzinga 
1952 - Kl. Visser 
1953 - R. Krottie 
1954 - Kl. Visser 
1955 - L. Visser 
1956 - Tj. Kingma 
1957 - Kl. Visser 
1958 - T. Wierda 
1959 - Kl. Kroon 
1960 - R. van der Ploeg 
1961 - H. Bergsma 
1962 - Kl. Visser 
1963 - O. Hibma 
1964 - A.J. Tilstra 
1965 - A.J. Tilstra 
1966 - B. van Zandbergen 
1967 - J. Wierda 
1968 - C.H. Meijer 
1969 - A.J. Tilstra 
1970 - K. Hiemstra 
1971 - A.C. Meijer 
1972 - A.J. Tilstra 
1973 - A.C. Meijer 
1974 - B.J. van Zandbergen 
1975 - J. Dijkstra 
1976 - A.C. Meijer 
1977 - J. Posthumus 
1978 - M. Kingma 
1979 - M. Kingma 
1980 - J. van Dijk 
1981 - C. Rodenhuis 
1982 - Y. Punter (d) 
1983 - H. Dijkstra 
1984 - G. Riemersma 
1985 - R. Bruinsma 
1986 - D.K. Siderius 
1987 - D.J. Siderius 
1988 - J. Bronger 
1989 - P. Visser 
1990 - H. Travaille 
1991 - D.J. Siderius 
1992 - D.J. Siderius 
1993 - B.J. van Zandbergen 
1994 - C. van Wijngaarden 
1995 - J. van Bruxvoort 
1996 - C. van Wijngaarden 
1997 - J. van Bruxvoort 
1998 - S. Visser 
1999 - J. van Bruxvoort 
2000 - Eelke.A. van der Ploeg 
2001 - Emiel Lafeber 
2002 - Jappie van der Schaaf 
2003 - Durk J. Siderius 
2004 - Gerco Bergman 
2005 - Willem Dikken 
2006 - Martijn Tilstra 
2007 - Durk Houtsma 
2008 - Durk Houtsma 
2009 - Cor Rodenhuis 
2010 - Jorrit Groen 
2011 - Hans Huizinga 
2012 - Arjen Bouma 
2013 - Joost de Waard 
2014 - Mark Dijkstra
2015 Bauke de Jong

Koninginne Beker Merke Partij Dames klasse 

1983 - Els Littel 
1984 - Ytsje Punter-M 
1985 - Afke Plantinga 
1986 - Ytsje Punter-M 
1987 - Ytsje Punter-M 
1988 - Petra Riemersma 
1989 - Ytsje Punter-M 
1990 - Maartje Feenstra 
1991 - Anneke Hiemstra 
1992 - Ytsje Punter-M 
1993 - Fiona van Dijk 
1994 - Janet Blanke 
1995 - Fiona van Dijk 
1996 - Ytsje Punter-M 
1997 - Dominique Kamminga 
1998 - Petra Kruidhof-R 
1999 - Ytsje Punter-M 
2000 - Wietske Groen 
2001 - Froukje Punter 
2002 - Jolanda Tilstra 
2003 - Ytsje Punter-M 
2004 - Linda Miedema 
2005 - Joke Schoonbergen 
2006 - Bettie Sjoukje Punter 
2007 - Bettie Sjoukje Punter 
2008 - Joke Schoonbergen 
2009 - Froukje Punter 
2010 - Helena van Krimpen 
2011 - Agnes Hiemstra 
2012 - Agnes Hiemstra 
2013 - Wietske Groen 
2014 - Ineke van der Ploeg
2015 - Ineke van der Ploeg

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)