V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Archief: KNKB en Federatie
2005-2009

2008

 

Marten Hiemstra 
wereldkampioen Larques 2008 


2006

NK succes 
Op het Nederlands kampioenschap meisjes 2006 te Beetgum wordt verrassend een derde plaats behaald door Doutsen Punter en Marre Sloots 

NK succes 
Op het Nederlands kampioenschap pupillen 2006 te Lekkum 4e prijs voor 
Remco Miedema, Luuk Lafeber Edze Wigarda 

 

Federatie Franekeradeel succes 

Op 19 juli 2006 winnen Alida Schoonbergen Doutsen Punter en Marre Sloots eerste op de afdeling federatie Franekeradeelpartij in Peins zij behielden de beker omdat ook in 2004 (Franeker) en 2005 (Achlum) V.v.V Klaas Mug eerste werdt in de catogorie meisjes. 

Federatie Franekeradeel succes 

Op 20 juli 2006 winnen Froukje Punter, Bettie Sjoukje Punter en Linda Miedema voor de tweede maal in successie de eerste op de afdeling Franekeradeelpartij in Peins. Bettie Sjoukje werd aangewezen als Koningin. 
Wietse Punter, Sjoerd Bronger en Fetze Kooistra worden derde op de Frankeradeelpartij bij de 40+. 

Federatie Franekeradeel succes 


Dennis Scheen, Jorrit Groen en Dion Groen winnen 1e prijs eindklassement dorpencompetitie Federatie Franekeradeel in de schooljongens categorie 
Sierk Kooistra, Luuk Lafeber en Anne Wigarda worden tweede in eindklassement dorpencompetitie bij de pupillen. 

 

2005

Op het Nederlands kampioenschap junioren 2005 "Jong Nederland" werd een derde plaats behaald door Rik Sloots, Roelof Hiemstra en Hylke Bruinsma 

Op het Nederlands kampioenschap senioren 2005 "De Bond" werdt een vijfde plaats behaald door Roelof Hiemstra, Hylke Bruinsma en Marten Hiemstra. 

Federatie Franekeradeelsucces 

Op 16 juli 2005 werden Bettie Sjoukje Punter, Joke Schoonbergen en Marre Sloots eerste op de afdeling federatie Franekeradeelpartij in Achlum zij behielden de beker omdat zij ook vorig jaar 2004 eerste werden in de catogorie meisjes. 

Op 17 juli 2005 werden Froukje Punter, Bettie Sjoukje Punter en Linda Miedema eerste op de afdeling Franekeradeelpartij in Achlum. Bettie Sjoukje werd aangewezen als Koningin. 

Tevens werden Wietse Punter, Durk Fokkema en Fetze Kooistra derde op de Frankeradeelpartij bij de 40+.