V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

 

15-7-2012 Schooljongens Catrinus van Wieren, Robert Broeders, Roel Pieter de Jong Ried winnen afdeling wedstrijd KNKB A klasse te Sint Jacobiparochie

 

 

 

 

NK 50 plus afdeling St'Nicolaasga
zaterdag 7 juli 2012 

NK 50plus KNKB senioren te sint Nicolaasga 
1e prijs -

Wietse Punter, Evert Siderius, Fetze Jan Kooistra

 

De kaatsers Wietse Punter, Evert Siderius en Fetze Jan Kooistra winnen met 5 eersten gelijk en 6-2 van Minnertsga na een spannende finale was het laatste eerst voor Ried. Een bovenslag van Wietse en Evert gevolgd door een buitenslag van Geert Faber zorgde voor een schone zes. Geert Faber wist nog wel twee punten aan de telegraaf te krijgen door een zitbal, maar de kaats die daar op volgde werd door Fetze gekeerd voor de kaats. In de halve finale tegen st'Jacobiparochi moest Ried ook al aan de bak. Deze partij eindigde op vijf eersten zes gelijk en werd op deze stand beslist met een bovenslag van Fetze. 
De andere omlopen werd er respectievelijk gewonnen van Goenga 5-2 6-2, Goutum 5-0 6-2 en Tytsjerk 5-1 6-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 juni 2012 

KNKB afd. Senioren 50+ Exmorra 

3e prijs
Arjen Bouma, Evert Siderius en Fetze jan Kooistra 

21 mei 2012 
KNKB afd. Schooljongens Hommerts Jutryp 

3e prijs
Cathrinus van Wieren, Roel Pieter de Jong en Robert Broeders

 

Master Kingma partij 

 

Het partuur van Ilse Noorman, Anke Winkel en Bianca van der Veen is de verdiende winnaar geworden van de 20e Master Kingma Partij een 1e klas vrije formatie partij voor dames in Ried.
De spannende finale werd beslist op 5-4 6-2 

Anke Winkel die zowel voorin als aan de opslag uitstekend kaatste werd met algemene stemmen verkozen to koningin. 

1e prijs 
Ilse Noorman Mantgum 
Anke Winkel Hyum 
Bianca van der Veen Leeuwarden 

2e prijs 
Marie Jetske Lettinga Groningen 
Klasine Huistra Reduzum 
Geke de Boer Wergea 

De verliezersronde werd gewonnen door het partuur van 
Hilde Tjepkema Blije 
Romy van der Veen Sint jacobiparochi 
Maaike Bruinsma Joostema Minnertsga

 

Archief: KNKB en federatie
2012