V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

 

 

18 mei 2013, KNKB schoolmeisjes afd., Arum 

Anne-Wyke Bouma, Joanne Broeders en Trea van der Ploeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 plus NK afd St' Nicolaasga

3e prijs

Wietse Punter, Evert Siderius en Fetze Jan Kooistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e prijs: schoolmeisjes afd. Trea van der Ploeg, Joanne Broeders en Reny van Wieren.

 

 

 

 

 

 

Archief: KNKB en Federatie
2013 

Freule Partij, afd. jongens, Wommels
5e prijs


Coach Roelof Hiemstra.
Cathrinus van Wieren,
Robert broeders
Thomas Kleefstra

De jongenskaatsers Thomas Kleefstra, Cathrinus van Wieren en Robert Kleefstra wisten een 5e prijs te winnen op de "Freule Partij" een jongens afdelingspartij te Wommels. 

 

Na een aantal jaren geen jongenspartuur te hebben kunnen afvaardigen was het eindelijk weer zover we hebben weer een aantal jongens die op de belangrijkste partij van deze categorie mag uitkomen namelijk de Freule partij te Wommels. 
Op zaterdag was er geloot en bleek het lot V.v.V. Klaas Mug goed gezind, de sterkere afdelingsparturen in deze klasse zouden we pas op de 4e lijst treffen dus de rekenaars onder de supporters zagen mogelijkheden maar er moet wel eerst gekaatst worden en een mooi lot is 1 er gebruik van maken is twee. In de 1e omloop was Ried met 5-2 en 6-6 veel te sterk voor Morra-Lioessens. Robert sloeg goed op en vooral Thomas wist de kleinere kaatsen met zijn gevaarlijke opslag te behouden. Bij Morra moest het teveel van Auke Boomsma komen en deze hielp de mannen ook nog een paar keer op de zes met een buitenslag zodat vrij eenvoudig via een staand staand nummer op de tweede lijst de derde omloop werdt gehaald. Op de 3e lijst was Bitgum de tegenstander en door goed en degelijk kaatsen weinig fouten aan de opslag maar ook door degelijk perkspel werd vrij gemakkelijk met 5-1 en 6-0 gewonnen van OKK Bitgum. 
Op de 4e lijst verloor Ried met 5-2 en 6-6 van Franeker op deze stand wisten de jongens de kleine kaats niet te behouden. In deze partij begon Robert goed met een eerst aan zitballen. Echter het volgende spel werd iets te gemakkelijk weggegeven met buitenslagen dit kwamen we niet meer te boven Thomas en Cathrinus konden het tij aan de opslag ook niet keren en zodoende werdt er enigszins teleurstellend verloren van het partuur van Franeker met 1 sterke jongenskaatser Marco de Groot hadden hier misschien meer mogelijkheden geweest. Toch kunnen Robert, Thomas en Cathrinus terug zien op een mooie dag en het is niet iedere jongenskaatser al gegeven om als eerste jaars een prijs te winnen op de belangrijkste partij van het jaar. 

Roel Pieter de Jong winnaar puntenklassement Schooljongens met 30 punten

 

juni 2013 3e prijs voor afdelingspartuur welpen jongens te Irnsum

 

KNKB welpen jongens afdeling te Irnsum 
3e prijs: 

Bart Broeders en Harm van der Ploeg

 

 

Afdelingspartuur schoolmeisjes winnen 3e prijs in Alde Leye

afdelingspartuur schoolmeisjes
Anne-Wyke Bouma,

Mirte Klazinga

Ineke van der Ploeg

 

21 ste Master Kingma Partij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Terpstra (Heerenveen)
Romy van der Veen (sint Jacobiparochie)
Hermanna Miedema (Feinsum) 


Mede door het feit dat de TC niet echt blij was met de deelname van dit partuur omdat hierdoor de ranking zou worden verstoord. Dit in tegenstelling tot de voorzitter van V.v.V. Klaas Mug, deze was juist blij met de komst van deze kaatsters die een welkome aanvulling zijn op de lijst van de 1e klas vrije formatie partij en de partij nog iets meer fleur geven. Door de situatie met de TC waren de dames gebrand om deze partij te winnen. 

In de finale werd met 5-4 en 6-2 gewonnen van Sanne Velsma, Mariska Hoogland en Anke Marije Pompstra. Er was een derde prijs voor het partuur van Anneke van der Bos, Riska Bouma en Rixt Bijlsma. 
Dat de overwinning niet zonder slag of stoot tot stand kwam blijkt uit het feit dat zowel in de eerste omloop als in de tweede omloop pas met alles aan de hang gewonnen werd. Respectievelijk werd op deze stand gewonnen van het partuur Baukje Stienstra (Mantgum), Marte Altenburg (Grou) en Renske Terwischa van Scheltinga (Wiuwert) dit partuur wist de verliezersronde te winnen. Op de tweede lijst was een ander partuur de dupe van de dadendrag van de veteranen, namelijk ook het partuur van Evelien Westra (Bitgummole), Hermina Sytema (Deinum) en Janneke Terpstra (Wolsum) moesten na een 3-0 achterstand die omgebogen werd in een 5-3 voorsprong nog op vijf eersten gelijk en zes gelijk de zege laten aan het partuur van Linda Terpstra. Een staand nummer bracht het partuur Linda Terpstra in de finale. In de halve finale was het partuur van Sanne Velsma met 5-1 en 6-2 te sterk voor het partuur van Evelien Westra.

 

2-8-2013


KNKB jongens d.e.l verl.r afd. te Witmarsum
1e prijs: Cathrinus van Wieren (Ried), Remco Dooper (Witmarsum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens) 

KNKB 50 plus A klasse d.e.l. te Balk 
1e prijs:
Tjeerd Bouma (Huizum) Evert Siderius (Ried) en Fetze Jan Kooistra (Ried) 

 

10-8-2013


KNKB schoolmeisjes A klasse d.e.l. Dronryp 
1e prijs: Ineke van der Ploeg (Ried) Jennie Terpstra (Mantgum) 

KNKB schooljongens d.e.l A klasse Berltsum 
1e prijs:
Roel Pieter de Jong (Ried), Lennard Terpstra (Dronryp) en Gabe Jan Popta (Lollum) 

KNKB pupillen Meisjes d.e.l. A klasse Oude Bildzijl 
1e prijs: Rixt Winia (Wommels) en Reny van Wieren (Ried) 
2e prijs: Joanne Elise Broeders (Ried) en Berber Bouma (Easterlittens) 

 

11-08-2013


KNKB schooljongens vrije formatie Gietsjerk

1e prijs: Durk Ennema (Sexbierum), Roel Pieter de Jong (Ried), Tom Gerard Cats (Menaam) 


17-8-2013


KNKB schooljongens d.e.l te Heerenveen 
1e prijs:
Roel Pieter de Jong (Ried) en Lennard Terpstra 

KNKB 50 plus A klasse d.e.l. te Easterlittens 
3e prijs:
Roel Venema (Bolsward), Tjeerd Bouma (Huizum) en Evert Siderius (Ried) 


18-8-2013


KNKB Pup. Meisjes A-klasse d.e.l. te Makkum 
1e prijs:
Joanne Elise Broeders (Ried) en Anna Joostema (Berltsum) 

Uitslag Pup. Meisjes B-Klasse d.e.l. 
3e Prijs:
Reny v. Wieren (Ried) en Jildou de Groot (Menaam) 

KNKB jongens d.e.l. te Damwald 
3e prijs:
Jehannes Gietema (Akkrum) Cathrinus van Wieren (Ried) Jari Braaksma (St. Annaparochie 

 

24-8-2013


KNKB pupillen meisjes d.e.l. te Winsum 
1e prijs:
Trea van der Ploeg (Ried) en Dian Dijkstra 


Bij de Pupillenmeisjes door elkaar loten B + herk. gingen 19 partuur los. 
In de winnaarsronde ging de eerste prijs naar Dian Dijkstra (Jirnsum) en Trea van der Ploeg (Ried).

 

NK 50+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 50 plus afdelingspartuur met de kaatsers Wietse Punter, Evert Siderius en Fetze Kooistra hebben hun titel bij het NK niet kunnen behouden. De 3e prijs kon nog wel veilig worden gesteld maar Berlikum was in de halve finale een maatje te groot. zie verslag KV de Oorsprong. 

In de eerste omloop kwam de ultieme stand vijf eersten gelijk en zes gelijk op de telegraaf, Ried, kampioen vorig jaar, won op het nippertje van de grote favoriet Franeker. Ried had wat een valse start doordat Fetze, die donderdag een blessure had op gelopen bij het trainen, aan gaf toch niet voluit te kunnen uitslaan. Hierdoor moest Wietse al vrij snel de achter perk positie in nemen.

Dit pakte echter goed uit doordat Ried een 5-2 voorsprong en een schone zes op de telegraaf kreeg met een kleine kaats. Echter de diepe bal van Ludwig viel net achterin in het hoekje en de kaats bleef behouden twee te diep opgeslagen ballen van Fetze resulteerden in zes gelijk waarop het eerst toch verloren ging. Uiteindelijk liep de partij uit op vijf eersten en zes gelijk. De diepe hoge bal van Fetze werd op deze stand door Ludwig Seerden kwaad uitgeslagen en Ried ging door naar de tweede lijst. 

In de tweede ronde had Fetze toch de plek van Wietse in het achterperk weer ingenomen en was Makkum de tegenstander. Door goed uitslagwerk van Evert voorin, de hoge ballen van Fetze en Wietse en de vele buitenslagen van Makkum was Makkum geen partij en was er een afgetekende winst voor V.v.V. Klaas Mug dit betekende alweer bij de laatste vijf parturen. 

In de derde omloop moest Ried tegen Winsum. De mannen uit Winsum kwamen er ook niet echt aan te pas door degelijk kaatsen weinig fouten aan de opslag vooral de hoge ballen van Fetze en Wietse waren ook deze partij iets te veel voor de uitslagers van Winsum. Het perk van Ried met Evert en Fetze liet weinig zitten en sloeg goeie kaatsen. Dus wonnen de mannen van Ried ook de derde omloop vrij simpel met 5-1 6-0. Easterlittens won met 5-3 van Midlum en won Berlikum vrij eenvoudig van Minnertsga. 

In de vierde ronde had Easterlittens het voordeel van een staand nummer en kaatsten Berlikum en Ried tegen elkaar. De uitslag, 5-1 en 6-6 doet vermoeden dat het een eenzijdige partij was, maar niets was minder waar. Ieder eerst werd op hoog niveau bestreden met mooi opslagwerk van beide kanten en knappe bovenslagen. Helaas wist Berlikum net iets efficienter om te gaan met de stand zes gelijk maar liefst vier maal ging het bordje op deze stand naar Berlikum. 
Desondanks toch een mooie derde prijs misschien dit keer het maximaal haalbare. In de finale was Berlikum ook te sterk voor Easterlittens. 

 

6-7-2013


KNKB NK afdeling 50 plus St Nicolaasga: 
3e prijs:
Wietse Punter, Evert Siderius en Fetze Jan Kooistra 

KNKB Welpen jongens d.e.l. B klasse Ingelum:

2e prijs: Jurrit Osinga en Bart Broeders 

KNKB Pupillen jongens d.e.l. Tzum: 
4e prijs:
Mark Polstra en Rein de Jong 

KNKB Schooljongens v.f. Wijnaldum: 
1e prijs:
Roel Pieter, Evert Auke Hiemstra en Durk Ennema 

KNKB Schoolmeisjes v.f. Schettens-Longerhouw: 
2e prijs:
Ineke vd Ploeg , Serena Hovenga en Yvonne Eisma 

 

7-7-2013

KNKB Schoolmeisjes A klasse d.e.l. Pingjum: 
1e prijs:
Ineke vd Ploeg en Aluca Bouma 


13-7-2013


KNKB Schooljongens d.e.l. Witmarsum 
1e prijs:
Roel Pieter de Jong (Ried) en Alwin Weerdt (Makkum) 

KNKB Schoolmeisjes d.e.l. Witmarsum 
2e prijs:
Ineke van der Ploeg (Ried) en Marijke Keuning (Wiuwerd) 


zaterdag 20 juli: 


KNKB 50 plus d.e.l. Harlingen 
1e prijs:
Fetze Jan Kooistra (Ried) Tjeerd Bouma (Leeuwarden) en Oeds de Roos (Menaam) 


zondag 28 juli 2013 


KNKB 50 plus d.e.l. A klasse Boazum 
2e prijs:
Sjouke de Groot (Easterlittens), Evert Siderius (Ried)en Johannes Siegersma (Berltsum) 
3e prijs: Piet Machiela (st Jacobiparochi), Jan Tuinier (Makkum) en Fetze Jan Kooistra (Ried) 

KNKB jongens d.e.l. Dronryp 
1e prijs:
Edwin Zijlstra (Easterlittens), Patrick van Dellen (Berltsum) en Robert Broeders (Ried) 

KNKB pupillen meisjes d.e.l. B klasse 
3e prijs:
Reny van Wieren (Ried) en Welmoed Porte (Wommels) 

KNKB welpen jongens d.e.l. Weidum 
2e prijs Verlr.:
Harm van der Ploeg (Ried) en Doede Jager (Tirns)

 

1-6-2013

 

KNKB welpen jongens door elkaar loten Peassens Moddergat 
1e prijs:
Harm van der Ploeg 
1e prijs herkansing: Bart Broeders

KNKB pupillen meisjes door elkaar loten A klasse Anjum 
1e prijs:
Joanne Broeders Ried en Rixt Wynia Wommels 
1e prijs herkansing: Trea van der Ploeg

KNKB jongens d.e.l. Morra Lioessens 
3e prijs:
Robert Broeders 
 

2-6-2013

 

KNKB jongens d.e.l. afval afdeling Pingjum 
3e pijs:
Marco de Groot (Franeker), Auke Walstra (Arum) en Reinder Bouma (Ried) 

KNKB pupillen jongens d.e.l afval afdeling, Grou 
1e prijs:
Douwe Uythof 


8-6-2013

 

KNKB schoolmeisjes d.e.l. B klasse Tzum 
1e prijs:
Ineke van der Ploeg en Jelien de Jong (Makkum) 

1e prijs verlr. Anne Wyke Bouma 

KNKB pupillen meisjes d.e.l. A klasse Folsgare 
2e prijs:
Joanne Broeders en Anouk Smink (Makkum) 

KNKB pupillen meisjes d.e.l. B klasse Folsgare 
3e prijs:
Trea van der Ploeg en Reny van Wieren 

KNKB welpen jongens B klasse Ysbrechtum 
1e prijs verl.r.
Harm vd Ploeg en Bart Broeders 


9-6-2013 


KNKB schooljongens d.e.l. afval afd. Sexbierum 
1e prijs:
Roel P de Jong en Jordi Reitsma (Jelsum) 

KNKB pupillen meisjes d.e.l. Damwald 
2e prijs:
Trea van der Ploeg en Marit Jellesma (Berltsum) 


14-6-2013 


KNKB senioren 50 plus Vrije Formatie te Leeuwarden 
3e prijs:
Jappie Wagenaar (Oudega) Evert Siderius (Ried), Henk Woppenkamp (.) 


15-6-2013


KNKB schoolmeisjes afdeling te Alde Leye 
3e prijs:
Anne-Wyke Bouma, Mirte Klazinga en Ineke van der Ploeg V.v.V. Klaas Mug 

KNKB pupillen jongens afdeling te Irnsum 
3e prijs:
Bart Broeders en Harm van der Ploeg 

KNKB pupillen meisjes d.e.l A klasse te Huns 
2e prijs:
Joanne Broeders, Selma de Boer Easterein 

KNKB pupillen meisjes d.e.l B-klasse Huns

1e prijs: Reny Wieren (Ried) en Hester de Boer (Jellum). 

KNKB schooljongens d.e.l. afv afd te Minnertsga 
1e prijs:
Roel Pieter de Jong, Jens Visser 


23-6-2013


KNKB pupillen meisjes B klasse d.e.l Sneek 
3e prijs:
Mara Scheffer (Ried) en Hester de Boer (Stiens) 

KNKB 50 plus d.e.l. verl afd. te Exmorra 
2e prijs:
Paulus Strikwerda (Winsum), Wietse Punter (Ried) en Gerrie Otter (Goutum) 


Woensdag 26 juni 2013 


KNKB jongens vrije formatie te Arum 
3e prijs:
Tom Gerard Cats (Menaam), Durk Ennema (Sexbierum) en Roel Pieter de Jong (Ried). 

KNKB schoolmeisjes d.e.l. B klasse Hallum 
4e prijs:
Leentsje Bootsma (Peins) en Anne-Wyke Bouma Rie

 

 

 

Geert Boomstra koning)Leeuwarden,

Fetze Jan Kooistra Ried en

Jelle Jan Bouma Franeker

winnen de "Klaas Pekel Partij"

KNKB 30 plus door elkaar loten. 

2e prijs: 
Mannus van Weerd Leeuwarden,

Jelle Kingma en

Richard van der Veen Ried. 

Er wordt ook nog om de eer van de lytse premie

gestreden deze was voor:
Wietse Punter Grou,
Marco Lautenbach Amsterdam en
Edwin Koopstra Leeuwarden 

 

4-5-2013

 
KNKB 50 plus door elkaar loten A klasse Berltsum 
2e prijs: 
Pieter Heeringa Tzummarum, Evert Siderius Ried, Oeds de Roos Menaldum 

 

5-5-2013


KNKB pupillen meisjes door elkaar loten Bitgum 
1e prijs: 
Lobke Vlasbloem Idsegahuizum Reny van Wieren Ried 
3e prijs verl.r. Joanne Broeders 

Welpen jongens door elkaar loten Baard 
2e prijs verl.r.
Bart Broeders 

schooljongens door elkaar loten Hommerts Jutryp 
1e prijs verl.r.
Roel Pieter de Jong. 


12-5-2013

 
Welpen jongens door elkaar loten Herbayum: 
2e prijs:
Harm van der Ploeg samen met Hylke Talsma 

Pupillen meisjes: 
A-klasse: 
1e prijs:
Joanne Broeders en Selma de Boer 

B-Klasse: 
2e prijs:
Mara Scheffer en Dian Dijkstra 

30 plus door elkaar loten Ried 
1e prijs:
Fetze Jan Kooistra 
2e prijs: Richard van der Veen en Jelle Kingma 


18-5-2013 


schooljongens door elkaar loten Hyum Finkum 
2e prijs
Roel Pieter 

pupillen meisjes door elkaar loten B klasse Weidum 
1e prijs
Trea van der Ploeg 


25-5-2013 


schooljongens door elkaar loten A-klasse Ferwert 
1e prijs
Roel Pieter de Jong 

pupillen meisjes door elkaar loten A-klasse Wommels

1e prijs Joanne Broeders met Selma de Boer 

 

 

26 mei 2013 


pupillen meisjes afdeling KNKB Easterlittens 
1e prijs 
Trea van der Ploeg, Joanne Broeders en Reny van Wieren 

welpen jongens door elkaar loten Harlingen 
2e prijs:
Harm van der Ploeg met Jarig Dijkstra