V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Archief: KNKB en Federatie
2018
NK pupillen meisjes verkaatst in Ried

 

1e prijs: Reard Wez Wis groen-wit Ilse Kooistra, Nyka Timersma, Marrit de Groot
2e prijs: Menaam VVV Meneam rood zwarte bes Selma van der Wal, Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe
3e prijs: Niawier Metslewier Oosternijkerk de trije doarpen groen-geel Hester Torensma, Isabella Sietsma, Suzanna Allema

30+ zondag 3 juni verkaatst in Ried

Onder mooie weersomstandigheden werd de 30+ KNKB gekaatst.
Hier de uitslagen:
1e prijs: Sjoerd Boonstra Akkrum, Erik van Bruxvoort Ried, Jan Jelle Jongsma Damwald
2e prijs: Hein Rodenhuis Ried, Johan Talsma Dokkum, Marten Hiemstra Menaam
3e prijs: Hendrik Eringa Spanum, Klaas Sjoerd Koopmans Witmarsum, Roland van Wier Peins

Dames 14-8-2018 verkaatst in Ried

Eerste prijs: Kim Dijkstra, Ann-Brecht Bruinsma koningin en Anouk Tolsma
Tweede prijs Anke Winkel, Nicole Hempenius, Simona Kootstra
Derde prijs Auke van Kuiken, Maaike Osinga en Sytske Okkema.
Derde prijs Boukje Houtsma, Janneke Dijkstra en Baukje Ellen Bosma.