V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Archief: KNKB en Federatie
2019

 

19-5-2019 Pingjum  Hein Rodenhuis 1e,prijs 30+ met AneJan Knol en Igor Kuiper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-5-2019 Goutum Heren Junioren competitie
1e prijs, Roel Pieter de Jong, Lieuwe van der Werff, Wessel van de Woud

 

25-5-2019 Tzum  Dames eerste klasse del

1e prijs Roelie Kroondijk Jannica van der Ploeg  Ineke van der Ploeg

 

25-5-2019 Tzum

2e prijs Joanna Broeders

 

 

1e ronde door elkaar loten cyclus Federatie Franekeradeel

 

 

Op woensdag 8 mei organiseerde de Federatie Franekeradeel de 1e ronde van haar door elkaar loten cyclus in samenwerking met de kaatsverenigingen van Zweins en Ried.

Durk van Wier was scheidsrechter in Zweins terwijl Durk Houtsma de leiding had in Ried.

De welpen en pupillen traden om 15.00 uur aan in Zweins terwijl de schooljongens/schoolmeisjes en jongens/meisjes om 17.00 uur aan hun wedstrijden begonnen.

Beide kaatsverenigingen hadden het hele gebeuren goed voorbereid.

 

Uitslagen in Ried

Schooljongens / Schoolmeisjes

1e prijs: Jardo Sterkenburg Zweins / Gerbrich Koster Tzum / Yannah Palma Tzum

 

Jongens / Meisjes
1e prijs:
Elmer Feenstra Franeker / Annika Faber Achlum

 

schoolmeisjes Dronryp

1e prijs Noa Elzinga | Janneke Posthumus

 

zondag 28 juli Ingelum vrije formatie 1e klas

1e prijs Wierd Baarda Marco de Groot Roel Pieter de Jong

zaterdag 27 juli Blije dames 1e klas vrije formatie.

3e prijs Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra| Ineke van der Ploeg

 

 

Meisjes afdeling + DEL verkaatst in Ried

 

Afdeling:

1e prijs: Makkum, Chantal de Witte, Larissa Smink, Anouk Smink.

2e prijs: Sexbierum-Pietersbierum, Ilse Zwaagstra, Judith Zuidema, Fiera de Vries

3e prijs: Winsum Romy Postma, Anna Roo, Marlies Bonnema

3e prijs: Arum, Anna Brouwer, Rixt Fokkema

 

DEL

1e prijs: Anne Dieuwke Dijkstra, Nienke de Haan, Julia Marthine Rienks

2e prijs: Esther de Vries, Moniek Lootsma, Senne Idsardi

3e prijs: Iris Oosterboom, Iris Jasper Sanne Vilsleien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag 30 plus door elkaar loten Ried 28 juli 2019

 

1e prijs: Keimpe Koldijk - Easterlittens, Jelle Jan Jongsma (K) - Damwald, Erik Bakker - Oosterbierum.

2e prijs: Gerrit Meijer - Hurdegarijp, Willem Buurtstra - Franeker, Erik van Bruxvoort - Ried.

1e prijs herkansing: Johan Talsma - Dokkum, Marcel Koopstra - Leeuwarden en Sjoerd Boonstra - Akkrum