V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Nachtkaatsen 2011


Onder prachtige weersomstandigheden een echte zwoele na zomeravond gingen 20 partuur van start verdeeld in twee klassen. 
Rond twee uur kon de voorzitter de prijzen overhandigen aan de volgende tweetallen. 


A-klasse 
1e prijs: Rianna Hiemstra en Danny Kooistra 
2e prijs: Doutsen Punter en Andries van der Meer 
3e prijs: Lydia Epema en Sjoerd Bronger 

B-klasse 
1e prijs: Joke Schoonbergen en Ignarts Bakker 
2e prijs: Tiemen Dijkstra en Alida Schoonbergen 

 

Midsimmer partij 

 

Onder prachtige weersomstandigheden kon de jeugd op zondagmorgen drie keer kaatsen om de eretekens en de prachtige krans. 

24 jeugdkaatsers hadden zich opgegeven 

Bij de meisjes stak Ineke vd Ploeg er met kop en Schouders bovenuit de 1e prijs was dan ook duidelijk voor Ineke. Bij de jongens waren er twee kaatsers die alle partijen winnend wisten af te sluiten Douwe Uythof en Rein de Jong. Rein de Jong had echter wat minder tegeneersten en wist dan ook de krans mee naar huis te nemen. 

Uitslag meisjes 
1e prijs: Ineke vd Ploeg 21-2 punten 
2e prijs: TessA Kingma 19-11 punten 
3e prijs: Nynke Suierveld 18-11 punten 

jongens 
1e prijs: Rein de Jong 21-4 punten 
2e prijs: Douwe Uythof 21-7 punten 
3e prijs: Lennart Kingma 18-15 punten

donderdag 23 en vrijdag 24 juni in de week met de langste dagen hielden we weer onze
Mid-Simmer Ledenpartij.
Na vier partijen konden de BBQ pakketten uitgereikt worden aan de volgende kaatsers. 
De kransen gesponsord door Frits ging om de eigen brede schouders na als enige viermaal te winnen had Frits de meeste punten en was verdiend winnaar. 

Uitslag Heren 
1e prijs: Frits Wigarda 28 punten 
2e prijs: Danny vd Berg 26 punten 
3e prijs: Gerco Bergman 25 punten 
4e prijs: Sierk Kooistra 23 punten 

Bij de dames was er niemand die alle partijen wist te winnen echter na het optellen van de punten. Bleek Bettie Sjoukje de sterkste te zijn. 

Uitslag Dames 
1e prijs: Bettie Sjoukje Punter 25 punten 
2e prijs: Rianne Hiemstra 24 punten 
3e prijs: Agnes Hiemstra 21 punten 
 

Ledenpartij zondag 29 mei 2011 


Harde wind en bewolkt weer en af en toe wat miezerig weer verstoorden enigszins de tweede ledenpartij maar desondanks werdt er weer fanatiek gekaatst door de jeugd en de senioren. 

4 partuur in de A en 9 in de B bij de jeugd waar de prijzen waren voor. 

Jeugd A klasse 
1e prijs - Reinder Bouma, Fabienne Kooistra 
2e prijs - Nick bergman, Douwe Uythof 

Jeugd B klasse 
1e prijs - Herre Kleefstra, Femke Posthumus 
2e prijs - Harm van der Ploeg, Quirine van der Veen 
3e prijs - Rein de Jong, Tessa Kingma 

verliezers ronde 
1e prijs - Rixt Visser, Gabrielle van der Veen 
2e prijs - Arjen Pieter Bouma, Pasqualle van der Veen 

Senioren Dames - 5 tweetallen 
1e prijs - Bettie Sjoukje Punter, Jitty Sloots 
2e prijs - Helena van Krimpen, Ilse Scheen 
3e prijs - Agnes Hiemstra, Alida Schoonbergen 

senioren Heren - zes partuur 
1e prijs - Dennis Scheen, Frits Wigarda, Andries van der Meer 
2e prijs - Jan de Waard, Ronnie van der Veen, Richard van der Veen 
3e prijs - Sierk Kooistra, Hein Staverman , Roelof Hiemstra

 

 

1e ledenpartij zondag 1 mei 2011 


Jeugd A klasse 
1e prijs - Geert Kleefstra, Mirte Klazinga 
2e prijs - Frank Scheffer, Anne-Wieke Bouma 

Jeugd B klasse 
1e prijs - Fabienne Kooistra, Mariska vd Veen 
2e prijs - Hanne Bouma, Janna Stiegles 
3e prijs - Herre Kleefstra, Tessa Kingma 
 

Senioren Dames

1e prijs - Bettie Sjoukje Punter, Ytje Punter 
2e prijs - Agnes Hiemstra, Rianne Hiemstra 

Senioren Heren 
1e prijs - Richard vd Veen, Frits Wigarda, Joost de Waard 
2e prijs - Fetze Jan Kooistra, Anne Wigarda, Jelle de Waard 
verliezers ronde 
3e prijs - Roelof Hiemstra, Edze Wigarda, Jan de Waard sr. 

 

Ouder kind partij 2011

D klasse
1e prijs: Marten Dijkstra en Agnes Hiemstra
2e prijs: Melissa Visser en Wendy de Boer
3e prijs: Wendy van der Veen en Richard van der Veen
Verliezers ronde
1e: Mara Scheffer en Klaas Scheffer
2e: Femke Posthumus en Jan de Jong

C klasse
1e prijs: Rein de Jong en Bauke de Jong
2e prijs: Harm van der Ploeg en Ale van der ploeg
3e prijs: Douwe Uythof en Jannie Uythof
Verliezersronde
1e: Quirine van der Veen en Johannes Wielinga
2e: Mariska van der Veen en Ronald Wissman

B klasse
1e prijs: Remko Bronger en Lieuwe Bronger
2e prijs: Reny van Wieren en Saapke van Wieren
3e prijs: Rixt Visser en Rommert Visser
Verliezersronde
1e: Bart Broeders en Robert Broeders
2e: Trea van der Ploeg en Alida Schoonbergen

A-klasse
1e prijs: Cathrinus van Wieren en Hein Rodenhuis
2e prijs: Mirte Klazinga en Jan Anton Klazinga
Verliezers ronde
1e: Reinder Bouma en Bettie Sjoukje Punter

 

 

Archief: Ledenpartijen 2011