V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Uitslag Ouderkindpartij

 

D klasse 
1e prijs: Femke Posthumus en Anne Posthumus 
2e prijs: Wendy van der Veen en Ronald Wissman 

C klasse 
1e prijs: Mariska van der Veen en Richard van der Veen 
2e prijs: Tessa kingma en Jelle Kingma 
3e prijs: Riemy Rispens en Erik van Bruxvoort 

Verliezersronde 
1e: Nynke Suierveld en jan Bart Suierveld 
2e: Melissa Visser en Lex Visser 

B klasse 
1e prijs: Mirte Klazinga en Jan Anton Klazinga 
2e prijs: Anne Wyke Bouma en Alie van L angen 

Verliezersronde 
1e: Fabienne Kooistra en Benno Kooistra 
2e: Joanne Broeders en Jos Broeders 

A-klasse 
1e prijs: Douwe Uythof en Hein Rodenhuis 
2e prijs: Jens Bergman en Gerco Bergman 
2e prijs: Bart Broeders en Robert Broeders 

Verliezers ronde 
1e: Rein de Jong en Roel Pieter de Jong 
2e: Remco Bronger en Lieuwe Bronger

 

Jeugd ledenpartij 31 augustus 2012. 

 

Onder mooie weersomstandigheden maar wel op een kletsnat veld na de zware hoosbuien van donderdag kon er door de jeugd gekaatst worden in twee klassen. 
De jeugd was opgedeeld in een pupillen klasse met 4 parturen en zes parturen in de B klasse. 

In de A klasse werd een halve competitie gespeeld waarbij na twee rondes Frank Scheffer en Renie van Wieren moesten kaatsen tegen Nick Bergman en Trea van der Ploeg beide parturen wisten namelijk beide de eerste twee te winnen en hadden dus 14 punten. In de finale waren Frank en Renie met 5-2 en 6-4 te sterk en waren de kransen voor hun. 
In de B klasse werd een zogeheten varia poule gekaatst waarbij de twee parturen met de meeste punten een finale kaatsen. De derde prijs was hier voor Douwe Uythof en Arend-One ten Hoopen met 18 punten. 
Harm van der Ploeg wist met Lennart Kingma alle partijen te winnen oa de partij tegen Herre Kleefstra en Tessa Kingma. Echter in de finale kwamen de twee parturen op puntentotaal weer tegen elkaar uit ditmaal wonnen herre en Tessa en waren de prachtige kransen voor Herre en Tessa. 

Uitslag 
B klasse 

1e prijs: Herre Kleefstra en Tessa Kingma 
2e prijs: Harm van der Ploeg en Lennart Kingma 
3e prijs Douwe UYthof en Arend-one ten Hoopen 

Uitslag 
A klasse 

1e prijs: Frank Scheffer en Renie van Wieren 
2e prijs: Nick Bergman en Trea van der Ploeg 

 

Nachtkaatsen senioren pearkes
zaterdag 1 september. 

 

Op een prachtige mooie zomeravond gingen 23 partuur verdeeld over twee klassen van start. 
Voor het eerst Nachtkaatsen met verliezersronde het bestuur had dan ook 4 perken met in twee velden gelegd zodat vlot van start kon worden gegaan. 
In de B klasse waren in de finale Richard van der veen. en Tea met 5-3 6-4 te sterk voor Johan Feenstra en Bettie Punter. In de halve finale verloren Andries van der Meer en Ymkje Venema met 4-5 6-6 van de krans winnaars. 
In de A klasse werd ook spannend gekaatst hier waren de kransen voor Rianne Hiemstra en Jando van der Wal uit Dronryp. De finale werd met 5-2 en 6-4 gewonnen van Wytse Scheen en Klasien. De derde prijs was voor de verliezende halve finalisten Ilse Scheen en Anne Wigarda 

sandvox.ImageElement  /sandvox.ImageElement

Kransen aangeboden door Marco Borsten en prijzen mede aangeboden door Robs Tuincentrum Menaldum. 


Uitslag A klasse 
1e prijs: Jando van der Wal en Rianne Hiemstra 
2e prijs: Wytse Scheen en Klasien 
3e prijs: Ilse Scheen en Anne Wigarda 

verl ronde 
1e prijs: Roelof Hiemstra/Danny Alida Schoonbergen 
2e prijs: Magdalena Spek en Frits Wigarda. 


Uitslag B klasse 
1e prijs: Tea Wissman en Richard van der Veen 
2e prijs: Johan . en Bettie Punter 
3e prijs: Andries van der meer en Ymkje Venema 

verl. ronde 
1e prijs: Johannes Papma en Agnes Dijkstra Hiemstra 
2e prijs Henk Sloots en Jitty Sloots.

 

Sponsorpartij

 

Voor de vierde maal stond op zondag 17 juni de Sponsor Partij leden vrije formatie weer op de agenda. Maar eerst s'morgens een jeugd leden Partij na een herhaalde oproep hadden zich 21 jeugdkaatsers zich op gegeven. Deze werden verdeeld over een A klasse met vier parturen en een B klasse met 7 parturen. 

In de A klasse was Frank met Fabienne te sterk voor de andere parturen en wisten alle partijen winnend af te sluiten. 

1e prijs: Frank Scheffer en Fabienne Kooistra 
2e prijs: Rein de Jong en Hanne Bouma 

In de B klasse was de uitslag als volgt: 
1e prijs: Herre Kleefstra en Marten Dijkstra 
2e prijs: Arjen Pieter Bouma en Wendy van der Veen 
1e verliezersronde Janna Stieglis en Pasquale van der Veen 

Om half twee was het dan tijd voor de senioren 9 partuur op de lijst 5 partuur in de B klasse en 4 in de A klasse. 

De Prijzen waren aangeboden door een groot aantal ondernemers uit Ried dit resulteerde in een prachtig aanbod aan prijzen varierend van een drietal Appelbomen, fietscomputers, aardappelen en groenten, petten, waarde bonnen etc. Het was grote klasse en een prachtig geheel. Er werd verder spannend gekaatst onder zeer gunstige weers omstandigheden. Alleen een stevige westen wind zorgde voor wat problemen voor de opslag en maakte het de uitslagers soms lastig goed achter de bal te schikken. 

In de A klasse was voor de derde maal het Partuur van Johannes Wielinga en Jelle Kingma ditmaal gesteund door Roelof Hiemstra de winnaar. De tweede prijs ging naar het partuur van Rienk Feenstra met Roland van Wier en Jaap Jan Feenstra. 

In de B klasse werdt er twee ronden gekaatst door met daarna een finale voor de parturen met de meeste punten. Het bleek echter dat de parturen van Jan de Waard en Jan Anton Klazinga na al in de voorronde een spannende partij te hebben gekaatst die met 5-4 verloren ging voor Jan Anton toch beiden de meeste pnten hadden. Het gevolg dat ze nog een keer tegen elkaar moesten. Nu waren de rollen omgedraaid en was het partuur met Anne de Boer, Romke Sybesma en Jan Anton Klazinga de sterkste. Toch een goede tweede prijs was voor Jan de Waard, Rinze Uythof en Danny Kooistra. De prijzen werden door de voorzitter uitgedeeld en deze had nog een prijs voor de verste bovenslag voor zijn maat in het partuur Dennis Scheen.

 

Straatkaatsen

 

Het bestuur heeft dit keer de keuze gemaakt om in plaats van op het veld in smalle stroken van 6 meter te gaan kaatsen. 
Vier avonden konden er door zowel de jeugd als de senioren gekaatst worden met de zachte bal. Met name voor de jeugd wel handig om wat spelregels die normaal niet vaak voor komen te leren. Namelijk het keren van een bal buiten het speelveld is hier uit den boze omdat dit direct een punt betekend voor de tegenpartij het slaan op een bal die kwaad gaat betekend een kaats. 

Bij de jeugd waren zowel bij de meisjes als de jongens twee spelers die alle partijen wisten te winnen en waren de tegen eersten bepalend voor winst of verlies. 

Bij de jeugd was de uitslag als volgt.
meisjes 
1e prijs: Fabienne Kooistra - 21-6 
2e prijs: Anne Wyke Bouma - 21-9 
3e prijs: Rixt Visser - 18-14 

jongens 
1e prijs: Herre Kleefstra - 21-11 
2e prijs: Nick Bergman - 21-12 
3e prijs: Bart Broeders - 17-12 
4e prijs: Rein de Jong - 17-17 


Bij de dames waren maar vijf dames die zich op hadden gegeven en moesten ze zich onder het geweld van de heren begeven. Niemand van de dames wist alle partijen te winnen. Alleen Joke Schoonbergen wist twee partijen winnend af te sluiten en ging met de eerste prijs en de krans naar huis. 

 

1e prijs: Joke Schoonbergen - 19-7 
2e prijs: Ineke van der Ploeg - 12-16 

Bij de heren senioren was het echter des te spannender hier zijn een paar goede straatkaatsers maar ook een paar tuke veldkaatsers die ook het zachte bal kaatsen goed beheersen. Met name op de smalle stroken is het een kunst om de bal tussen de kwaadlijnen te houden. De voorzitter lukte dit redelijk en trok de winst naar zicht toe. De volgende kaatsers maakten het zo spannend dat die allemaal drie partijen wisten te winnen maar ook even veel tegeneersten vergaarden. Hier moesten de kleine punten van het laatste eerst de uislag bepalen. 

1e prijs: Fetze Jan Kooistra - 21-5 
2e prijs: Herman Heeres - 21-10 en (18-8) 
3e prijs: Roelof Hiemstra - 21-10 en (18-10) 
4e prijs: Floris Visser - 21-10 - (18-14) 
5e prijs: Jan Anton Klazinga - 18-8 
 


Uitslag Eerste Ledenpartij 6 mei 2012 

 

De eerste ledenpartij ging van start met 6 partuur in de A klasse en 7 partuur in de B-klasse. Er werd gekaatst in tweetallen door de afwezigheid van een aantal KNKB kaatsers was er geen groot verschil tussen de parturen en er werd dan ook spannend gekaatst. Ook kon je zien dat er al weer een aantal weken wordt getraind de meesten krijgen de opslag steeds meer in de macht. 
Griet had weer een viertal prachtige kransen gemaakt deze gingen in de A klasse naar Nick en Rixt. In een prachtige partij wisten deze nipt te winnen met vijf eerstyen gelijk en 6-4 van Douwe en Hanne. 

In de B klasse waren Gabrielle en Rhys de sterksten hier werd ook de finale pas beslist op vijf eersten gelijk en 6-2. de tweede prijs was voor Arend-One met Femke. 

De uitslag was als volgt: 
A klasse
 
1e prijs Nick Bergman en Rixt Visser 
2e prijs Douwe Uythof en Hanne Bouma 
3e prijs Jens Bergman en Fabienne Kooistra 

B klasse 
1e prijs Rhys Spek en Gabrielle van der Veen 
2e prijs Arend-One Ten Hoopen en Femke Posthumus 
verliezers ronde 
1e prijs Lennart Kingma en Marten Dijkstra 

 

Senioren dames en heren senioren 6 mei 2012 
Op de lijst stonden vijf dames tweetallen en 6 partuur bij de heren. 
De dames kaatsten twee rondes met daarna een finale. 

In de voorrondes wisten de parturen 1 en 4 met Bettie Sjoukje Punter en Jitty Sloots en Agnes Hiemstra met Alida Schoonbergen beide partijen te winnen. De finale tussen beide parturen werd een gelijk opgaande strijd echter het partuur van Agnes en Alida wisten steeds een eerst of een spel voor te blijven en beslisten de partij op 5-4 en 6-2. 

Bij de Heren ging de finale tussen de parturen 2 van Jan de Waard sr, Willem van Smeden met Danny Kooistra en partuur 6 van Edze Wigarda, Dennis Scheen en Roelof Hiemstra. 
In het begin nam het partuur 2 van Edze een voorsprong van vier schone eersten. Echter na een peptalk van Jan de Waard kon de inhaal race beginnen en werd op vijf eersten gelijk de winst binnen gehaald op 6-4 door het niet voorbij slaan van de kaats door Roelof. 
De strijd in de verliezers ronde werd gewonnen door partuur 5 Ignarts Bakker, Danny van den Berg en Jelle Kingma. 

Mooi is wel dat de de wat jongere senioren zo langzamerhand hun plekje meer dan schoon maakt en dat er wat nieuwe gezichten op het veld verschijnen. 

Uitslag 
Dames klasse 
1e prijs: Agnes Hiemstra en Alida Schoonbergen 
2e prijs: Bettie Sjoukje Punter en Jitty Sloots 

Heren klasse 
1e prijs: Jan de Waard sr., Willem van Smeden en Danny Kooistra 
2e prijs: Edze Wigarda, Dennis Scheen en Roelof Hiemstra 

verliezersronde 
1e prijs: Ignarts Bakker, Danny van den Berg en Jelle Kingma. 

Archief: Ledenpartijen 2012