V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Ledenpartij 25-8-2013

 

 

A klasse
1e prijs: Mirte Klazinga en Herre Kleefstra 
2e prijs: Frank Scheffer en Douwe Uythof 

B klasse 
1e prijs: Rhys Spek en Tessa Kingma 
2e prijs: Mika Visser en Pasqualle van der Veen 

verl ronde: 
1e prijs: Marten Dijkstra en Femke Posthumus 
2e prijs: Melissa Visser en Jelmer Suierveld 

 

 

 

Sponsor ledenpartij

 

 

 

A klasse 

1e prijs:
Waard.nl 
Syte Wassenaar, Jan de Waard sr, en Chris Wassenaar 

2e prijs:
Feenstra Metsel en Voegbedrijf  
Otte Bruinsma, Rienk Feenstra en Jan Jaap Feenstra. 

 

B klasse 
1e prijs: W.J Reitsma Timmer aannemersbedrijf 
Jan Bart Suierveld, Willem Reitsma en Erik van Bruxvoort 

2e prijs: 
Anne de Boer, Romke Sybesma en Jan Anton Klazinga

 

 

Winnaars Mid Simmer Partij Jeugd 

 

jongens 

1e prijs: Jelmer Suierveld 
2e prijs: Lennart Kingma 
3e prijs: Rijs Spek 

 

meisjes 
1e prijs: Fabienne Kooistra 
2e prijs: Pasqualle van der Veen 
3e prijs: Rixt Visser 
4e prijs: Gabrielle van der Veen 

 

Winnaars Mid Simmer Partij Senioren 


heren 
1e prijs: Danny van den Berg 
2e prijs: Jelle Kingma 
3e prijs: Reinder Bouma 

dames 
1e prijs: Rianne Hiemstra

 

Winnaars 1e ledenpartij jeugd 5 mei 2013 

 

4 partuur in de A klasse 
Hier was de eerste prijs na drie overwinningen voor Harm van der Ploeg en Mirte Klazinga voor de tweede prijs moest er aardig geteld worden en gaven de punten in het laatste eerst de doorslag en was de tweede prijs voor Hanne Bouma en Lars Kingma 

 

1e prijs 
Harm van der Ploeg en Mirte Klazinga 

 

2e prijs 
Lars Kingma en Hanne Bouma 

 

In de B klasse stonden er 7 partuur op de lijst. 

Hier was de 1e prijs 
Lennart Kingma en Marten Dijkstra 
2e prijs 
Rhys Spek en Wendy van der Veen 

 

1e prijs in de verliezersronde 
Melissa Visser en Anneke Zittema

 

1e ledenpartij senioren 5 mei 

 

Het kaatsseizoen ging op 5 mei van start met een combinatie leden zes dorpenpartij. Helaas iets te weinig deelname voor een aparte dames klasse maar wel een mooie lijst van 8 gelijkwaardige parturen. 

 

Prachtig kaatsweer was het met wel een stevige zijwind waardoor er toch veel buitenslagen waren in de eerste partijen. In de finale waren na een spannende finale van 5-4 6-2 de fraaie kransen voor: 

 

1e prijs: 
Reinder Bouma 
Sjoerd Bronger 
Fetze Jan Kooistra 

 

2e prijs 
Jolanda Kingma Tilstra 
Richard Heeres 
Frits Wigarda 

 

1e prijs verliezers ronde 
Durk Scheen 
Herman Heeres 
Roelof Hiemstra 

 

Prijswinnaars Ouder Kind Partij 2013

 

A-klasse 11 partuur 
1e prijs: Rein de Jong en Roel Pieter de Jong 
2e prijs: Remco Bronger en Lieuwe Bronger 
3e prijs: Lars Kingma en Jolanda Kingma 

verl ronde 1e prijs: Harm van der Ploeg en Ineke van der Ploeg 
verl ronde 2e prijs: Hanne Bouma en Sipke Langhout 

B-klasse 8 partuur 
1e prijs: Tessa Kingma en Jelle Kingma 
2e prijs: Mariska van der Veen en Richard van der Veen 

verl ronde 1e prijs: Lennart Kingma en Bart Kingma 
verl ronde 2e prijs: Riemy Rispens en Ilse Scheen 

C-klasse 4 partuur 
1e prijs: Janneke Posthumus en Rik Sloots 
2e prijs: Femke posthumus en Jitty Sloots 

D-klasse 8 partuur 
1e prijs: Rients Dijkstra en Agnes Dijkstra 
2e prijs: Marije Heeres en Herman Heeres 

verl ronde 1e prijs: Jochum Wielinga en Johannes Wielinga 
verl ronde 2e prijs: Elly Zittema en Maaike Hiemstra

Archief: Ledenpartijen 2013