V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Pearke Nachtkeatsen
30 augustus 2014

 

1e prijs: Danny Kooistra en Jeltje de Jong
2e prijs: Maurice Kooistra en Sytske van der Oest
3e prijs: Edze Wigarda en Anna Sytsma
3e prijs: Johannes Papma en Agnes Dijkstra
verl ronde 1e prijs: Frits Wigarda en Magdalena Spek
verl.ronde 2e prijs: Dennis Scheen en Rieki Jorritsma

 

Prijswinnaars Sonsorpartij

 

 

1e prijs winnaars A-klasse Camping Plof: Roelof Hiemstra, Doutsen Punter en Andries van der Meer

2e prijs: Hendrik Jorritsma, Maurice kooistra en Danny Kooistra

Sponsorpartij B klasse
1e prijs: Timmerbedrijf Reitsma Bart Jan Suierveld, Erik van Bruxvoort en Willem Reitsma
2e prijs: Jan Anton Klazinga, (Anne de Boer) en Romke Sybesma.
3e prijs: Lieuwe Bronger, Ignarts bakker en Bauke de Jong

 

 

1e ledenpartij jeugd 

 


A klasse 
1e prijs: Rein de Jong en Hanne Bouma 
2e prijs: Remco Bronger en Rixt Visser 

B klasse 
1e prijs: Marten Dijkstra en Janneke Pothumus 
2e prijs: Riemy Rispens en Pasquale van der Veen 

1e prijs verl.ronde 
Arend-One ten Hoopen en Elly Zittema

 

1e ledenpartij senioren 4 mei 2014 


1e prijs: Andries van der Meer, Alida Schoonbergen en Jelle Kingma 
2e prijs winnaars: Danny Kooistra, Maurice Kooistra en Agnes Hiemstra 
3e prijs winnaars: Jelle de Waard, Doutsen Punter en Sybe Doeke Bij de Leij

 

Ouder kind partij 

 

 

Onder prachtige weersomstandigheden zijn op 7 september de afsluitende leden kaatspartij van V.v.V. Klaas Mug weer verkaatst namelijk de Ouder Kind Partij. Maar liefst 10 perken lagen er in twee velden. ditmaal niet overdwaars maar ivm aanpassing van het veld met een boven in de midden en vijf perken aan de havenkant en vijf aan de berlikumerweg kant was dit opgelost. In de D-klasse mochten sommige jeugledenkaatsers voor het eerst aan de slag. Dat een wedstrijd wat anders is dan een training blijkt als er af en toe een traantje vloeit bij verlies. Maar het slot net zoals vorig jaar viel weer op 5-5 en 6-6 Op deze stand kwam er een kleine kaats te liggen deze kaats werdt op de opgeslagen bal van Jochem net voor bij geslagen door Hein zodat Mirth en Hein de kransen wonnen. In de B/C klaase waren er twee x drie poules de beste vier parturen plaatsen zich voor de kruis finales waarna de finale werdt gewonnen door Wendy van der Veen met heit Richard met 5-1 en zes gelijk van Rients Dijkstra en Tiemen Dijkstra. In de B-klasse was Marten Dijkstra de grote man deze was in de finale met 5-1 te sterk voor Nienke en Jan Bart Suierveld. In de poule was het nog andersom. OOk in de A klasse was een spannende strijd hier 7 parturen die in twee omlopen kaatsten om de vier plaatsen in de halve finales- Harm en Erik waren 5-3 en 6-6 te sterk voor de zusjes Trea en Ineke van der Ploeg. Lars en Jelle waren te sterk voor Renie en Saapke. In de voorrondes hadden ook Lars en Harm al een keer tegen elkaar gekaatst toen was Lars met Jelle nog te sterk met 5-3 6-6 ook hier waren in de finale de rollen omgekeerd en won Harm met Erik met dezelfde cijfers 5-3 en 6-6. Al met al een prachtige geslaagde dag met dank aan de jeugdcommissie bestuur en alle actieve vrijwilligers kunnen we aanstaande zaterdag bij de feestelijke afsluiting terug kijken op een geslaagd kaatsseizoen. 

 

 

Kransen Ouder Kind Partij aangeboden door FWT Trading en AnaVita business development support


A-klasse
1e prijs:
Harm van der Ploeg Erik van Bruxvoort
2e prijs: Lars Kingma Jelle Kingma
3e prijs: Trea van der Ploeg en ineke van der Ploeg
3e prijs: Reny van Wieren en Saapke van Wieren

B-klasse
1e prijs:
Marten Dijkstra en Agnes Dijkstra
2e prijs: Nienke Suierveld en Jan Bart Suierveld
3e prijs: Riemy Rispens en Rinze Span

C-klasse
1e prijs: Wendy van der Veen en Richard van der Veen
2e prijs: Rients Dijkstra en Tiemen Dijkstra
3e prijs: Janna Stieglis en Liesbeth Zwaag
3e prijs: Iris Tilstra en Martijn Tilstra

D-klasse
1e prijs: Mirthe van der Ploeg en Hein Rodenhuis
2e prijs: Jochem Wielinga en Johannes Wielinga
3e prijs: Lea Rispens en Lolkje Joustra

1e prijs verlr: Ricardo van der Ploeg en Thea de Groot
2e prijs verlr: Marije Heeres en Herman Heeres

 

Archief: Ledenpartijen 2014