V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
1e ledenpartij

 

de eerste ledenpartij van het seizoen zit er weer op. 

De opkomst was aan de magere kant maar toch kon er door zowel de jeugd en de senioren gekaatst worden. 

 

De prijswinnaars waren:

Jeugd 

1e prijs: Rients Dijkstra, Tjitte Bronger

2e prijs: Thijs Zuidema, Jeroen Bronger

3e prijs: Jelmer Suierveld, Marijhe Heeres

Senioren

1e prijs: Jelle Kingma, Marten Dijkstra en Lea Rispens

2e prijs: Erik van Bruxvoort, Nick Bergman

 

Straatkaatsen

 

Tot het laatst toe nog spannend bij de senioren of het door kon gaan, maar we konden kaatsen!

Hier kunt u de uitslagen terug lezen.

 

Jeugd:

1e prijs: Rients Dijkstra, Birte Eisinger, Amber Bartlema

2e prijs: Thuis Zuidema en Marije Heeres

 

verliezersronde 1e prijs: Myrthe v.d. Ploeg en Sido Meijer

 

Senioren

1e prijs: Richard v.d. Veen en LEa Rispens

2e prijs: Jan Anton Klazinga en Ignarts Bakker

 

verliezersronde 1e prijs: Fetze Jan Kooistra en Bauke de Jong

 

Sponsorpartij

 

 

 

1e prijs: Hein Rodenhuis, Roelof Hiemstra en Danny Kooistra

2e prijs: Wietse Punter, Remco Miedema en Renze Miedema

verliezersronde 1e prijs: Maurice Kooistra, Sjoerd v/d Kuur en Jelmer Jilderts

verliezersronde 2e prijs: Marten Dijkstra, Tiemen Dijkstra, Agnes Dijkstra

 

Ouder kind partij

 

Onder mooie weersomstandigheden is het ouderkind kaatsen zondag 9 september gekaatst. 

Er werd fanatiek gekaatst en er zaten een paar spannende wedstrijden tussen. 

 

De winnaars waren uieindelijk in de B-Klasse

1e prijs: 

2e prijs: Demi en Danny van den Berg

3e prijs:

 

In de Aklasse:

1e prijs: Rients en Agnes Hiemstra

2e prijs: Marije en Herman Heeres

3e prijs: 

 

Archief: Ledenpartijen 2018