V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

Uitslagen ledenpartijen 2021

 
Bitterballenpartij 2021

 

Op 17 Sept 2021 was weer een hele gezellige en spannende laatste bitterballen kaats partij op zijn bilst 
competitie kaatsen Jeugd
1 ste prijs Sander Feenstra

2 de Prijs Tjite Bronger

3 de Prijs Jan Bronger
 

1 ste Prijs Merle Meijer

2 de Prijs Anne Wil Bartlema

3 de Prijs Silke van der Land
 

Competitie Kaatsen
1 ste Prijs voor Rients Dijkstra

Senioren 2 de Prijs Marten Dijkstra

3 de Prijs Roelof Hiemstra

1 ste Prijs Nikky Kooistra

2 de Prijs Elly Zittema

3 de Prijs Anna Kootstra
 

Bitterballen partij
1ste Prijs Jan Kooistra

2 de Prijs Vincent Rump

3 de Prijs Roelof Hiemstra
Dames

1 ste Prijs Agnes Dijkstra Hiemstra

2 de Prijs Lea Rispens

3 de Joanna Broeders
 

Dank aan de Trainers Roelof Hiemstra en Bart Broeders!

 

Ouder kind partij 2021
 

Op Zaterdag 11 September werd er weer gekaatst met de traditionele Ouder-Kind partij. En de prijswinnaars zijn,

In de A klasse...

1ste prijs, Jan en Roelof

2de prijs Berber en Maud
 

1ste prijs verliezersronde

Jarno en Bouke

2de prijs verliezersronde

Amber en Froukje
 

In de B klasse...
1ste prijs, Merle en Helena

2de prijs Twan en Hein

1ste prijs verliezersronde Amarens en Lucie

2de prijs verliezersronde Ilse en Iris

Allemaal van harte gefeliciteerd!!

 

Sponsor ledenpartij 2021

 

Na een prachtige Sponsor/Ledenpartij op 28 Augustus zijn dit de uitslagen

1ste prijs Com4Clima Agnes Dijkstra-Hiemstra Marten Dijkstra Rients Dijkstra
2de prijswinnaars Riedex Louw van der Veen Marre Faber Danny Kooistra.

 

overige fotos zijn te vinden op de facebookpagina van klaas mug

 

 

Ledenpartijen 2021