V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
Senioren Merke maandag 14 juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A klasse 
1e prijs:

Fetze Jan Kooistra
Joran Gerbrandy (Sexb)(k)
Roel Pieter de Jong. 

2e prijs:
Hein Rodenhuis
Richard van der Veen
Dennis Scheen. 

B klasse 
1e prijs:

Edze Wigarda,
Maurice Kooistra (k) 
Joost de Waard. 

2e prijs:
Arjen Bouma,
Bauke de Jong 
Jos Broeders. 

 

3e prijs:
Gerco Bergman,
Anne Wigarda
Floris Visser. 

C klasse 
1e prijs:

Mark Dijkstra (k),
Marco Meijer
Jelmer Jilderts. 

2e prijs:
Jan de Waard,
Jelmer Elting 
Rinze Uythof 

 

Dames:
1e prijs:

Nikky Winter
Sandra Leushuis
Ineke ?

2e prijs:
Wytske Groen
Saapke van Wieren 
??

3e prijs:

Alida Schoonbergen
Maaike Hiemstra

 

 

Prijswinnaars Afdelingspartij 13 juli 2014

 

1e prijs:

kv “Jan Bogstra” Franeker 
Pieter van Althuis,
Allard Hoekstra en
Patrick Scheepstra 

2e prijs:

kv Easterein 
Dirk-Yde Sjaarde,
Skelte Anema en
Bauke Dijkstra 

3e prijs:
kv Makkum 

Jelle Attema,
Hillebrand Visser en
Lennart Adema 

3e prijs:
kv “Pim Mulier” Witmarsum
 
Jan Geert Dijkstra,
Bart Reijenga en
Jesse van der Molen 

Sponsors: 
Adam Joostema 
PROFILE De Fietsspecialist Gerco Bergman 
TRES 

 

Jeugd Merke vrijdag 11 juli 2014. 


A klasse 
1e prijs:

Mirte Klazinga,
Mara Scheffer en
Harm van der Ploeg (k) 

2e prijs:
Frank Scheffer,
Rixt Visser
Trea van der Ploeg 

3e prijs:
Rein de Jong,
Remco Bronger
Bart Broeders. 

 


B klasse 
1e prijs:

Janna Styglis (k)
Nynke Suierveld 

2e prijs:
Marten Dijkstra 
Anneke Zittema 

C klasse 
1e prijs:

Rients Dijkstra
Iris Tilstra 

2e prijs:
Elly Zittema
Mirthe van der Ploeg

 

Archief: de Merke 2014