V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele pagina van V.v.V. Klaas Mug
Uitslagen jeugd merkepartij 2016

 

A-klasse
1e prijs:

Harm van der Ploeg

Anneke Zittema
2e prijs:

Rhys Spek

Hidde Buisman
3e prijs:

Marten Dijkstra

Rients Dijkstra


1e prijs verliezersronde:

Maud Looge

Wiebe van Wier


2e prijs verliezersronde:
Mara Scheffer

Nynke Sluierveld

 

B-klasse
1e prijs:

Janneke Posthumus

Marije Heeres


2e prijs:

Ricardo van der Ploeg

Wendy van Veen


1e prijs verliezersronde:

Elly Zittema

Nikky de Jong


2e prijs verliezersronde:

Jochum Wielenga

Jarno van der Ploeg

 

 

 

Afdeling merke 2016

 

1e prijs

Leeuwarden LKC Sonneborgh

Feike Broersma,

Karel Nijman,

Hans Wassenaar


2e prijs

Sexbierum Pietersbierum De twa doarpen,

Jan-Sjouke Weever,

Kees van der Schoot,

Durk Ennema


3e prijs

Dronrijp Sjierk de Wal,

Wierd Baarda,

Jan Sipke Tuinman,

Johan Diertens

 

 


Senioren merke 2016

 

A-klasse
1e prijs:

Danny Kooistra,

Nicole Hempenius

Catherinus van Wieren


2e prijs:

Hein Rodenhuis,

Durk Scheen,

Roel Pieter de Jong

B-klasse
1e prijs:

Gerco Bergman,

Tetman van der Meulen,

Jelmer Jilderts


2e prijs:

Edze Wigarda,

Robert de Bruin,

Hein Staverman

 

C-klasse
1e prijs:

Danny v/d Berg,

Remco Bronger,

Rene Dijkstra


2e prijs:

Vincent Ruma,

Jos Broeders,

Wessel Bootsma

 

Dames
1e prijs:

Froukje Punter,

Magdalena Spek,

Marielle Kuijper


2e prijs:

Bettie Punter,

Reny van Wieren

Saapke van Wieren

 

Archief: de Merke 2016