V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele pagina van V.v.V. Klaas Mug
Jeugd Merke 2017


A-Poule
1e prijs:

Wiebe van Wier

Jelmer Suierveld


2e prijs:

Rients Dijkstra

Ricardo v.d. Ploeg


B-Poule
1e prijs:

Elly Zittema

Ylona Winkel


2e prijs:

Marije Heeres

Tjitte Bronger


1e prijs verliezersronde:

Jorno v.d Ploeg,

Sem Zuidema

Amber Bartlema


2e prijs verliezersronde:

Thijs Zuidema

Berber Bartlema

 

 

Afdeling merke 2017


1e prijs:

Easterein,

Dirk-Yde Sjaarda,

Bauke Dijkstra

Hendrik Bouwhuis


2e prijs:

Sexbierum Pietersbierum

Johannes van der Veen,

Jelte Visser en

Pieter van der Schoot


3e prijs:

Franeker,

Jan Hof,

Djurre Seerden

Jonathan van Smeden

 

 

Senioren merke 2017

 

Dames:

1e prijs:

Joanna Broeders(K)

Iris kuiken

Sanne Riezenbos

 

2e prijs:

Bettie Punter, 

Magdalena Spek

Riemy Rispens

 

Heren:

A-klasse 
1e prijs:

Roel Pieter de Jong(K)

Fetze Jan Kooistra

Maurice Kooistra 


2e prijs:

Robert Broeders,

Nicole Hempenius

Frank Scheffer

 

B-klasse

1e prijs:

Robert de Bruin(K),

Sjoerd Bronger

Herman Heeres

 

2e prijs:

Tetman v.d. Meulen,

Remco Bronger

Jelle de Waard

 

C-klasse

1e prijs:

Jens Bergman (K),

Bart Broeders

Mark Dijkstra

 

2e prijs:

Tiemen Dijkstra,

Rudy Silvus

Jelmer Elting

 

Archief: de Merke 2017