V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele pagina van V.v.V. Klaas Mug

 

 

Jeugd merkepartij

 

Dit jaar werd er in de jeugd in poule gekaatst. 

A-klasse:

1e prijs: 21punten

Sytske Strikwerda

Jarno v.d Ploeg

 

2e prijs: 18 punten

Thijs Zuidema

Marije Heeres

 

12 punten:

Emma Bartlema

Demy v.d. Berg

 

7 punten

Jeroen Bronger

Amber Bartlema

 

B-klasse

1e prijs: 14 punten

Berber Bartlema

Sander Feenstra

2e prijs: 12 punten 10 tegen

Sido Meijer

Anna Eisinger

 

12 punten 11 tegen

Remco Feenstra

Sem Zuidema

 

9 punten

Tjitte Bronger

Birte Eisinger

Minke Strikwerda,

Geart Dijkstra

Jan Bronger

 

 

 

 

Senioren Merke partij 

 

1e prijs:

Jan Kooistra,

Roel Pieter de Jong,

Sjoerd Bronger

 

2e prijs:

Hein Rodenhuis,

Richard van der Veen

 

3e prijs: 

 

Dames

1e prijs:

Maaike Hiemstra, 

 

2e prijs:

3e prijs: 

 

Archief: de Merke 2019