V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

Wie was de koning of koning in van de merke in 1985?? 

Wie won de master kingma partij?? 

 

In het archief staan (bijna) alle uitslagen van de wedstrijden in Ried en Hitorische successen. 

Heb jij een prijs gewonnen??

En staat hij er niet tussen laat het ons weten!! 

 

 

Archief 
Kaatsclub “Klaas Mug”

 

Op 11 juli 1898 organiseert kastelein Veenstra op –Merkemoandei- een speciale partij alleen voor inwoners uit Ried en Boer. Was dit de aanleiding voor het oprichten van de kaatsclub? Want volgens het eerste notulenboek kwam op zaterdag 30 juli 1898 een groepje belanghebbenden bij elkaar en besloot “tot het oprichten eener kaatsclub”.

Het eerste bestuur bestond uit de heren K.Mug, B.van Zandbergen, W.Vermeer, K.Okkinga en E.K.Iest.

In de eerste ledenvergadering, die werd gehouden op 13 augustus 1898, stond als punt 3 op de agenda “Het doopen der club”. Op voorstel van B. van Zandbergen werd besloten haar “Klaas Mug” te noemen.

Op 11 september 1898 werd de eerste kaatswedstrijd uitgeschreven door de kaatsclub “Klaas Mug”. Dit was een enorm succes met een deelname van 21 parturen. De merkepartijen werden nog wel uitgeschreven door de herbergier.

In 1904 heeft de kaatsclub zich aangesloten bij de N.K.B. (Nederlandse Kaats Bond). De eerste kaatsers die voor Ried uitkwamen waren Gerrit Dethmers, Hein en Eelke Wetterauw.

In 1912 was het eerste grootte succes voor Ried, het partuur Anne Wiebes van der Ploeg, Jelle en Rintje Pekel behaalden op de Bondswedstrijd in Easterlittens de 2e prijs.

Tijdens de ledenvergadering van 12 juni 1920 werd besloten dat de kaatsclub “Klaas Mug”en de Kermiscommissie in één vereniging om te zetten n.l. in V.v.V. Klaas Mug te Ried.

 

 

Klaas Mug

 

Klaas Reinder Mug (1837 – 1927) was de zoon van Reinder Annes Mug en Grietje Klazes de Groot. De vader van Klaas was herbergier en bakker in Ried, in het pand aan de Hoofdstraat, waar nu nog het Bakkerswinkeltje in gevestigd is.

Het was in de 19e eeuw de gewoonte dat de kaatswedstrijden uitgeschreven werden door de kasteleins. Zo organiseert Reinder Mug op 15 juli 1827 een wedstrijd in Ried;

                  “R.A.Mug, kastelein te Ried, gedenkt op Zondag den 15 julij 1827 te laten verkaatsen;

                   Een fraaije Zilveren Bal, waartoe hij alle liefhebbers uitnodigt”.

 

In 1842 overlijdt Reinder Mug, Klaas is dan pas 5 jaar oud. Zijn moeder blijft de herberg annex bakkerij beheren en er werden geregeld op de tweede zondag in juli – “Riedster Merke”- kaatspartijen georganiseerd.

In 1863 neemt Klaas de zaak van zijn moeder over en organiseert om dit te vieren een formatiepartij met twee man in het partuur.

Een paar jaar daarvoor was Klaas Mug getrouwd met Trijntje D.Kuperus. Zij kregen 8 kinderen, waarvan er twee niet oud zijn geworden, onder wie hun enige zoon Reinder, die in  1882 op twaalfjarige leeftijd overlijdt.

Na enige jaren stoor Klaas Mug de herberg af en gaat alleen als bakker verder. Zijn opvolger als kastelein, P.Veenstra, gaat door met het organiseren van kaatspartijen.