V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug
V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele pagina van V.v.V. Klaas Mug

Voorzitter

Bauke de Jong

Dongjumerweg 8

8811 HA Ried

Tel: 06-30048288

 

Algemeen secretaris:

Renate van der Wal

Dongjumerweg 21

8811 HA Ried

Tel: 06-34437465

 

Penningmeester:

Nikky Kooistra

Lageweg 10

8811 HS Ried

 

Algemeen/keatshokje

Lolkje Joustra
Berlikumerweg 10b
8811 HR Ried
06-15822756

 

Algemeen: 

Griet Schoonbergen

Lageweg 2

8811 HS Ried

 

Sjoerd Bronger

Anemareed 1

8811 HC Ried

 

Roelof Hiemstra

Havenstraat 8

8811 HG Ried

 

Ereleden

dhr. Piet Stellingwerf 
dhr. Rients Saakstra 
dhr. Johannes Scheen 
dhr. Wietse Punter 
dhr. Durk Houtsma 
dhr. Sjoerd Bronger 
mevr. Griet Schoonbergen Bronger 
dhr. Lieuwe Bronger
dhr. Heerke Schoonbergen
dhr. Fetze Jan Kooistra

dhr. Herman Heeres

 

Oud ereleden +

Klaas Mug 
H. Dijkstra 
A.O. Anema 
H.K. Visser 
J. Pekel 
M. Stellingwerf 
A. Tilstra 
J. Dijkstra

 

Informatie en foto's voor de website via: 

Anneke Hiemstra vvvklaasmug@gmail.com

 

HOOFD-SPONSOR - SHIRT-SPONSOR AFD. SHIRTS

RIEDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIRT-SPONSOR KNKB D.E.L. SHIRTS. 
DE WAARD MAKELAARS EN ADVISEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk ook eens op de site: 
www.knkb.nl 
www.kaatsen.nl
www.federatiefranekeradeel.nl

Bestuur