V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele pagina van V.v.V. Klaas Mug

Contributie
Senioren en junioren € 25,00
Jongens en meisjes € 15,00
Schooljongens en schoolmeisjes € 15,00
Pupillen € 15,00
Welpen 7,8 en 9 jaar € 12,50
Welpen 5 en 6 jaar €   7,50

Inleg ledenwedstrijden
jeugdleden gratis
senioren €   5,00

Competitie
Jeugdleden gratis
senioren €   7,50

Overig
Deelname kaatskamp €   5,00
Deelname training jeugdleden € 25,00 (± 10 lessen)

Bankrekeningnr: V.v.V. Klaas Mug NL20RABO03204.00.298 Rabobank Franeker

Contributie 2022