V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele pagina van V.v.V. Klaas Mug

V.v.V. Klaas Mug kan niet zonder de medewerking van diverse bedrijven, dorpsbewoners en vrijwilligers uit Ried, Boer en omstreken haar activiteiten organiseren. Langs deze weg willen we alle vrijwilligers, sponsors/stipers en dorpsgenoten bedanken voor de steun. 

 

Sponsor KNKB-afdeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere sponsors:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor "Klaas Pekel Partij" 30 plus door elkaar loten:
GLAS/TECHNIEK Cor Rodenhuis SCHILDERSPECIALIST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaatsballen KNKB wedstijden mede gesponsord door: 
TRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere links: 

 

 

www.knkb.nl 

www.dorpjeried.nl 
www.oudried.nl 
www.agendaried.nl

 

V.v.V. Klaas Mug is altijd op zoek naar sponsors. Indien men wil sponsoren neem contact op met vvvklaasmug@gmail.com

Er zijn verschillende sponsormogelijkheden. Vraag hiernaar bij een van de bestuursleden. 

Sponsors en Andere