2014

Prijswinnaars Pearke Nachtkeatsen 30 augustus 2014

1e prijs: Danny Kooistra en Jeltje de Jong
2e prijs: Maurice Kooistra en Sytske van der Oest
3e prijs: Edze Wigarda en Anna Sytsma
3e prijs: Johannes Papma en Agnes Dijkstra
verl ronde 1e prijs: Frits Wigarda en Magdalena Spek
verl.ronde 2e prijs: Dennis Scheen en Rieki Jorritsma

Prijswinnaars Sonsorpartij


1e prijs winnaars A-klasse Camping Plof: Roelof Hiemstra, Doutsen Punter en Andries van der Meer

2e prijs: Hendrik Jorritsma, Maurice kooistra en Danny Kooistra

Sponsorpartij B klasse
1e prijs: Timmerbedrijf Reitsma Bart Jan Suierveld, Erik van Bruxvoort en Willem Reitsma
2e prijs: Jan Anton Klazinga, (Anne de Boer) en Romke Sybesma.
3e prijs: Lieuwe Bronger, Ignarts bakker en Bauke de JongPrijswinnaars jeugd 4 mei 1e ledenpartij 2014 A klasse 
1e prijs: Rein de Jong en Hanne Bouma 
2e prijs: Remco Bronger en Rixt Visser 

B klasse 
1e prijs: Marten Dijkstra en Janneke Pothumus 
2e prijs: Riemy Rispens en Pasquale van der Veen 

1e prijs verl.ronde 
Arend-One ten Hoopen en Elly Zittema


Prijswinnaars 1e ledenpartij senioren 4 mei 2014 

1e prijs: Andries van der Meer, Alida Schoonbergen en Jelle Kingma 
2e prijs winnaars: Danny Kooistra, Maurice Kooistra en Agnes Hiemstra 
3e prijs winnaars: Jelle de Waard, Doutsen Punter en Sybe Doeke Bij de Leij

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)