2014

7 juni 2014 

Franekeradeel federatie afdeling Dames 1e prijs

2014 dames afdeling federatie franekeradeel

Fries Kampioenschap Zachte Bal Tzummarum afd. 

3e prijs: Jelle Kingma, Roelof Hiemstra en Marten Hiemstra.

31 mei 2014 Jongens afd. Holwerd 
2e prijs: Reinder Bouma, Robert Broeders en Roel Pieter de Jong

Freule Wommels Jongens afdeling 
5e prijs: Reinder Bouma Roel Pieter de Jong en Robert Broeders

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)